Πιστοποιητικό φορολογικής συνέπειας, που θα εκδίδουν οι ορκωτοί ελεγκτές και θα απαλλάσσει ΑΕ και ΕΠΕ από τακτικούς ελέγχους, τεκμαρτό υπολογισμό του φόρου από τα γραφεία των εφόρων για όσους δεν υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ αλλά και φορολόγηση μέχρι και 45% των καταθέσεων που δεν δικαιολογείται η προέλευσή τους αποτελούν μερικές από της ρηξικέλευθες ρυθμίσεις του επιχειρησιακού σχεδίου για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, που παρουσιάζει η κυβέρνηση τη Δευτέρα.

Το σχέδιο έχει τριετή ορίζοντα και ετήσιους συγκεκριμένους ποσοτικοποιημένους στόχους, οι οποίοι θα παρακολουθούνται μηνιαίως από εκτελεστική επιτροπή που θα «αναφέρεται» στη διευρυμένη διυπουργική ομάδα των υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη. Πρόκειται για μία συντονισμένη προσπάθεια της κυβέρνησης να αυξήσει τα δημόσια έσοδα κατά 3,6 δισ. ευρώ από την πάταξη του φαινομένου, εκ των οποίων το 1,6 δισ. ευρώ το τρέχον έτος.

kerdos.gr