Δείτε εδώ το αναλυτικό Δελτίο Τιμών Ελαιολάδου το οποίο εξέδοσε ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης για την Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2013