Στρατηγική συνεργασία με την Κυπριακή εταιρία GAH Global Ltd υπέγραψε η εταιρία Koskinas Consulting ΕΠΕ με έδρα το Ρέθυμνο.

Η Ρεθυμνίωτικη εταιρία είχε την ευκαιρία να επισκεφτεί την Κύπρο το Σεπτέμβριο και να ενημερωθεί για τη μονάδα παραγωγής βιοαερίου στο Αθιένου (Επαρχία Λάρνακας) που είναι από τις πιο προηγμένες μονάδες παραγωγής βιοαερίου στην Κύπρο.

Η αποστολή διοργανώθηκε από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας , μέλη του Enterprise Europe Network.

Το σημαντικότερο όφελος και ο κύριος λόγος που κατασκευάστηκε η μονάδα Βιοαερίου, είναι ότι ο ιδιοκτήτης απαλλάσσεται από τη διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων που παράγει η μονάδα του, ένα μεγάλο περιβαλλοντικό πρόβλημα για πολλές κτηνοτροφικές μονάδες.

Κατά δεύτερον έχει μεγάλο οικονομικό όφελος από την παραγωγή 800 kw ηλεκτρικού ρεύματος και 800 kw θερμικής ενέργειας. Έχει την καλύτερη απόδοση οικονομικά από άλλα συστήματα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές όπως Φωτοβολταϊκών, ανεμογεννήτριες, κ.λπ.

Μια μονάδα τέτοιο μεγέθους απαιτεί για την κατασκευή της 3.000.000 – 4.000.000 ευρώ και η απόσβεση της υπολογίζεται σε 4 – 5 χρόνια λαμβάνοντας υπόψη μας και το κόστος συντήρησης και λειτουργιάς.

Τα παράγονται στερεά απόβλητα τα οποία μπορούν και χρησιμοποιούνται σαν έδαφος-βελτιωτικό (βιολογικό λίπασμα) στα χωράφια.

Παράλληλα παράγεται ζεστό νερό, το οποίο ένα μέρος χρησιμοποιείται για την θέρμανση των αντιδραστήρων και το άλλο για την θέρμανση του γειτονικού χοιροστασίου, επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκήπια. Ενώ και η εκροή του βιολογικού, το παραγόμενο νερό μπορεί με περαιτέρω επεξεργασία να χρησιμοποιηθεί για άρδευση.