Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις: «ΚΥΔΩΝ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και «ΚΥΔΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», με Συντονιστή Εταίρο τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε., στα πλαίσια υλοποίησης των Πράξεων «Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες ομάδες (ΤΟΠ-ΕΚΟ)» και «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ)», συνδιοργανώνουν ενημερωτική συνάντηση, την Πέμπτη 14/11/2013 στο Δημαρχείο Πλατανιά και ώρα 17:00, με σκοπό την πληρέστερη πληροφόρηση των δυνητικά ωφελούμενων, των επιχειρήσεων και των συλλογικών φορέων, για το περιεχόμενο και τους στόχους των προγραμμάτων.

Στα πλαίσια της συνάντησης θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι δυνατότητες και τα οφέλη των προγραμμάτων και θα υπάρξει εκτενής ενημέρωση για τις προοπτικές απασχόλησης των συμμετεχόντων και τις ευκαιρίες ένταξής τους στην αγορά εργασίας, ενώ οι Υπεύθυνοι είναι πρόθυμοι να συζητήσουν με τους παρευρισκόμενους οποιεσδήποτε ερωτήσεις και απορίες προκύψουν.