Διευρύνθηκε το ταμειακό έλλειμμα της κεντρικής διοίκησης κατά το δεκάμηνο του 2013, όπως προκύπτει από στοιχεία που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).

Συγκεκριμένα, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 9.079 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2013, έναντι ελλείμματος 6.775 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού, στα οποία δεν περιλαμβάνονται έσοδα ύψους 1,5 δισ. ευρώ από τη μεταφορά των αποδόσεων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου από τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος, μειώθηκαν σε 37.993 εκατ. ευρώ από 39.080 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά στις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, στις οποίες περιλαμβάνονται και δαπάνες ύψους περίπου 5.287 εκατ. ευρώ που αφορούν την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών, αυξήθηκαν σε 47.909 εκατ. ευρώ από 44.521 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2012.

Σύμφωνα με την ΤτΕ, το ταμειακό πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού (-3.422 εκατ. ευρώ) διαμορφώνεται σε πλεόνασμα 3.365 εκατ. ευρώ εάν συμπεριληφθούν έσοδα ύψους 1,5 δισ. ευρώ από τη μεταφορά των αποδόσεων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου από τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος και αφαιρεθούν δαπάνες ύψους περίπου 5.287 εκατ. ευρώ που αφορούν την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών.

newpost.gr