Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνεται ότι:

Κατόπιν του Ν 4036/27-01-2012 (ΦΕΚ 8/Α/2012) «διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», οι αρμόδιες υπηρεσίες χορήγησης αδειών κυκλοφορίας και απογραφής γεωργικών μηχανημάτων των περιφερειακών ενοτήτων πρέπει να καταγράψουν τον επαγγελματικό εξοπλισμό εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων.

Επισημαίνεται δε ότι, σύμφωνα με τον προαναφερόμενο νόμο, όλοι οι χρήστες γεωργικών φαρμάκων θα πρέπει να παρακολουθήσουν εκπαίδευση, ενώ μετά την καταληκτική ημερομηνία 26-11-2015 δεν θα μπορούν να γίνονται ψεκασμοί από μη πιστοποιημένους χρήστες γεωργικών φαρμάκων (πχ δακοκτονία κλπ).

Για τη δήλωση του εξοπλισμού τους οι κάτοχοι νεφελοψεκαστήρων ή ψεκαστικών αγρού θα απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής, Όαση Αγιάς, τηλ. 2821346516. Αρμόδια υπάλληλος: Γεωργατζή Ελευθερία.