Στα πλαίσια της διακρατικής συνεργασίας με τίτλο: «Women doing Business», της δράσης «ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ», που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ», ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου, ως συντονιστής φορέας της δράσης, διοργάνωσε με επιτυχία ημέρα ενημέρωσης με θέμα «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα & Κοινωνική Οικονομία».

Σκοπός της ημέρας ενημέρωσης ήταν η ευαισθητοποίηση γύρω από τα «ειδικά χαρακτηριστικά» της γυναικείας επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας μέσα από παρουσιάσεις ιδεών και πρακτικών από γυναίκες επιχειρηματίες που παρόλο που βίωσαν τον κοινωνικό αποκλεισμό και ιδιαίτερα προβλήματα ένταξής τους στην αγορά εργασίας και την κοινωνία γενικότερα, τα κατάφεραν να ιδρύσουν και να στήσουν μια υγιή επιχείρηση. 

Επιπλέον, παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές από προγράμματα στήριξης γυναικείας επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο στήριξης της κοινωνικής Οικονομίας, από την Ιταλία, ενώ θα παρουσιάστηκαν και οι δυνατότητες χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχεδίων από Εθνικά προγράμματα κ εργαλεία στήριξης από τον τραπεζικό κλάδο. 

 Η εσπερίδα πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12 Νοεμβρίου και ώρα 13.00-17.00, στην Αίθουσα Διαχείρισης Κρίσεων της Περιφέρειας Κρήτης (Πλ. Κουντουριώτου) Ηράκλειο, και συμμετείχαν πλήθος κόσμου, καθώς και ωφελούμενες από τα τοπικά προγράμματα απασχόλησης που υλοποιούνται στο Ν. Ηρακλείου. 

Η εσπερίδα αποτελείτο από 2 μερη: 

Στο πρώτο μέρος έγινε ανάλυση του προγράμματος και των επιμέρους ενεργειών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης του από τους φορείς από τον κ. Κυριακάκη Ζαχαρία (εκπρόσωπος Συντονιστή φορέα – ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΙΑ- κ Υπεύθυνος προγράμματος )

Επίσης έγινε ανάλυση κ περιγραφή διακρατικής δράσης στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος από την κ. Κατσαράκη Εύα, συντονιστή της δράσης. 

Ξεχωριστό κομμάτι της εκδήλωσης ήταν η ανάλυση καλών πρακτικών ανάπτυξης Γ. Επιχειρηματικότητας στην Ιταλία: 

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα στην Ιταλία, Χαρακτηριστικά, ποσοτικά & ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός αναπτυσσόμενου φαινόμενου (Mr. Tullio Romita, University of Calabria)

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα στην Ιταλία “Η μελέτη περίπτωσης περιοχής Ν. Ιταλίας (Kαλαβρία) ”. Mr. Carmine Gallo, CReST - University of Calabria 

Εμπειρίες Γυναικείας Επιχειρηματικότητας στην Ιταλία Mrs. Paola De Salvo, University of Perugia

Στο δεύτερο μέρος αναλύθηκε η κατάσταση στην Ελλάδα σχετικά με τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα και την Κοινωνική Οικονομία, δίδοντας έμφαση στους τρόπους κ δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω του ΕΣΠΑ αλλά και του τραπεζικού κλάδου. 

Αναλυτικά έγινε παρουσίαση της κατάστασης στην Ελλάδα, «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Στοιχεία μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων, προστιθέμενη αξία και μαθήματα για το μέλλον». Σπετσίδης Νικόλας, Σύμβουλος επιχειρηματικότητας

“Γυναικεία Επιχειρηματικότητα” Υλοποίηση έργων και αποτελέσματα στην Κρήτη. Αννα Χατζάκη στέλεχος Ενδιάμεσου Φορέα διαχέιρισης προγράμματος Ανταγωνιστικότητα – Αναπτυξιακή Κρήτης,

“Χρηματοδοτικά εργαλεία προώθησης Γυναικείας Επιχειρηματικότητας . Καταχανάκης Κων/νος Στέλεχος προγραμμάτων χρηματοδότησης Πανκρήτιας Τράπεζας.

Οι παρουσιάσεις των συμμετεχόντων φορέων αποτέλεσαν σημαντικό εργαλείο για τη συστηματοποίηση, επικαιροποίηση συμπλήρωση και προσαρμογή στα σημερινά δεδομένα της ελληνικής αγοράς εργασίας των ήδη υπαρχόντων ερευνητικών στοιχείων όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της απασχόλησης των γυναικών και δόθηκε η ευκαιρία για επεξεργασία πολιτικών και εφαρμόσιμων πρακτικών μέτρων με προστιθέμενη αξία για το μέλλον. 

Η εκδήλωση προσέλκυσε το ενδιαφέρον και των τοπικών μέσων ενημέρωσης, γεγονός που μπορεί να ενισχύσει το προφίλ των γυναικών επιχειρηματιών, ευαισθητοποιώντας σχετικά με τα προβλήματα, αλλά και τις δυνατότητες τους

Στόχος της εσπερίδας ήταν η ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου για την ανάπτυξη αντίστοιχων σχημάτων Γ. Επιχειρηματικότητας στο εξωτερικό, καθώς και η παρουσίαση των μοντέλων χρηματοδότησης Επιχειρηματικών σχεδίων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ή της τραπεζικής χρηματοδότησης. 

Τέλος, θα παραχθεί ΟΔΗΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στον οποίο θα συνοψίζονται όλες οι πληροφορίες των ομιλιών των συμμετεχόντων στην ημερίδα, αποτελώντας ένα πολύ σημαντικό εργαλείο κατάρτισης δυνητικά ωφελουμένων στο μέλλον.