Στο ποσό των 2.293,83 ευρώ διαμορφώθηκε τον Μάρτιο του 2011 το οικογενειακό καλάθι ενός μεσαίου ελληνικού νοικοκυριού, σε σχέση με τον Μάρτιο 2010 που κόστιζε 2.195,05 ευρώ.

Σύμφωνα με έρευνα του Ελληνικού Κέντρου Καταναλωτών (ΕΛΚΕΚΑ) η αύξηση άγγιξε το 4,5% και υπολογίζεται στα 98,77 ευρώ.

Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν τα αλκοολούχα ποτά και ο καπνός η τιμή των οποίων αυξήθηκε κατά 20%.

Στον τομέα της στέγασης παρατηρείται αύξηση 10% και στον τομέα των μεταφορών παρατηρείται αύξηση 9%.

Οικογενειακό Καλάθι Μάρτιος 2011

Κατηγορίες προϊόντων, 2010/03 2011/03, Διαφορά %

Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά 347,71 356,57 8,85 3%
Αλκοολούχα ποτά και καπνός 69,83 83,70 13,87 20%
Ένδυση και υπόδηση 180,75 183,52 2,77 2%
Στέγαση 262,36 288,72 26,35 10%
Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού 151,94 154,61 2,66 2%
Υγεία 144,94 143,71 -1,22 -1%
Μεταφορές 321,76 350,35 28,59 9%
Επικοινωνίες 96,31 98,48 2,17 2%
Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες 102,51 102,99 0,48 0%
Εκπαίδευση 66,11 66,23 0,12 0%
Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια 234,22 238,82 4,60 2%
Άλλα αγαθά και υπηρεσίες 220,43 228,11 7,68 3%


ΣΥΝΟΛΟ 2195,05 2293,83 98,77 4,5%

protothema.gr