Σύμφωνα με την αριθ, 59972/2013 απάντηση του υπουργείου περιβάλλοντος σε ερώτηση του βουλευτή Μ.Κ. Κεφαλογιαννη στη Βουλή οι πολεοδομικές μελέτες επέκτασης του σχεδίου πόλεως Εσταυρωμένου- ΤΕΙ-Δυτικού Κέντρου Ηρακλείου που ανετέθησαν το 1995 (πριν 18 χρόνια), εγκαταλείφθηκαν διότι "δεν έχει υπάρξει πρόοδος στις συμπληρωματικές μελέτες και έργα που θα έπρεπε να γίνουν..." και θα πρέπει τώρα να ανατεθούν νέες μελέτες εξαρχής με μέριμνα του Δήμου Ηρακλείου".

Ήδη έχει επέλθει και αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης του παλιού μελετητή.