Την παρακάτω επιστολή απέστειλε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Δημήτρης Κουνενάκης στο Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας, με θέμα το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αγίου Νικολάου σχετικά με το αριθμ.5091/5-4-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Κύριε Υπουργέ,

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού εγγράφου, παρακαλούμε για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος κατάργησης του υφιστάμενου Κρατικού Λιμενικού Ταμείου Λασιθίου, ώστε επιτέλους το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αγίου Νικολάου να αναλάβει την ευθύνη διαχείρισης του χώρου.

Επιτέλους, πρέπει να ικανοποιηθεί ένα πάγιο αίτημα για το οποίο έχουν συμφωνήσει όλοι, αλλά δυστυχώς δεν γίνονται τα αναγκαία βήματα ώστε να ικανοποιηθεί.

Δεν ξέρουμε ποιοι μηχανισμοί αντιδρούν διαχρονικά και εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία και ανάπτυξη των πόλεων του Αγίου Νικολάου, της Ιεράπετρας και της Σητείας για τις οποίες η χερσαία ζώνη διαδραματίζει τον κρισιμότερο ρόλο στη λειτουργία του ιστού της πόλης.

Δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί μπορούν να υπάρχουν Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία σε δεκάδες πόλεις και νησιά της χώρας και ειδικά στην Κρήτη να έχει Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο η πόλη των Χανίων, η πόλη του Ρεθύμνου, η Χερσόνησος και να μην υπάρχει κανένα στο Νομό Λασιθίου.

Είναι γνωστά τα λειτουργικά, οργανωτικά και διοικητικά προβλήματα στα μικρά Λιμενικά Ταμεία τα οποία αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, γεγονός που αποβαίνει σε βάρος της λειτουργίας των πόλεών μας.

Παρακαλούμε ως εκ τούτου κύριε Υπουργέ, να δείτε θετικά το θέμα και να επιληφθείτε ώστε να τακτοποιηθεί επιτέλους ένα δίκαιο αίτημα των τοπικών μας κοινωνιών.

Με εκτίμηση
Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου
Δημήτρης Ι. Κουνενάκης


Ράδιο Λασίθι