Δωδεκαμελή αντιπροσωπεία από την Περιφέρεια του Αϊδινίου της Τουρκίας με επικεφαλής τον Αντιπεριφερειάρχη Αϊδινίου, κ. Halil Canavar, υποδέχτηκε σήμερα η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, συνοδευόμενοι από τον Διευθυντή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης, κ. Απόστολο Κλινάκη και στελέχη αυτής.

Η επίσκεψη της Τουρκικής αποστολής εντάσσεται στο πλαίσιο συνεργασίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης με την Περιφέρεια του Αϊδινίου, η οποία ξεκίνησε προ διετίας και έχει οδηγήσει συνολικά στην υλοποίηση τεσσάρων προγραμμάτων Youth in Action και στην αποστολή πέντε εκπαιδευτικών και 32 μαθητών από διαφορετικά σχολεία όλων των Νομών της Κρήτης.

Με στόχο τη διεύρυνση της συνεργασίας και σε άλλα επίπεδα και τομείς στα πλαίσια του νέου προγράμματος Δια Βίου Μάθησης της Ε.Ε. Erasmus και η τουρκική αποστολή επισκέ-φτηκε σήμερα την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, όπου ενημερώθηκε από την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, τόσο για το θεσμό της τοπικής Αυτοδιοίκησης όσο και για τις αρμοδιότητες και δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης, αναφορικά στην αειφόρο ανάπτυξη, και τη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε τομείς, όπως ο πρωτογενής τομέας, το περιβάλλον και η Δια Βίου Εκπαίδευση.