Ξεκινάει στις 20 Ιανουαρίου, από το Πολυτεχνείο Κρήτης, ο 8ος κύκλος σεμιναρίων πιστοποίησης ενεργειακών επιθεωρητών.

Το Εργαστήριο Ελέγχου Βιομηχανικών και Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης/Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, είναι πιστοποιημένο από το ΥΠΕΚΑ για τη διεξαγωγή των κύκλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας ενεργειακού επιθεωρητή.

Το Εργαστήριο ολοκλήρωσε επτά κύκλους σεμιναρίων για επιθεωρητές κτηρίων και ετοιμάζει τον όγδοο που θα ξεκινήσει στις 20 Ιανουαρίου 2014. 

Τα μαθήματα διεξάγονται στην αίθουσα του Εργαστηρίου Ελέγχου Βιομηχανικών και Ενεργειακών Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης στα Κουνουπιδιανά, 6-10 καθημερινά εκτός Τετάρτης και 10-2 το Σάββατο.

Για τη καλύτερη οργάνωση των σεμιναρίων παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που επισυνάπτεται.  Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν εφ’ όσον συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός συμμετοχών: 10 για τα υποχρεωτικά μαθήματα και 6 για τα προαιρετικά. 

Το Πολυτεχνείο σχεδιάζει και τη διεξαγωγή σεμιναρίων για «εγκαταστάσεις κλιματισμού» και «λέβητες και εγκαταστάσεις θέρμανσης».  Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν τη πρόθεση παρακολούθησης στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για να διαπιστωθεί αν συμπληρώνεται ο απαραίτητος ελάχιστος αριθμός συμμετοχών.

Η επιστημονική ομάδα του Εργαστηρίου που υποστηρίζει τα σεμινάρια αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Πολυτεχνείου και καταξιωμένους επαγγελματίες, διαθέτει δε όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό σε λογισμικό και συσκευές.

Τα μαθήματα υποστηρίζονται από τη πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Πολυτεχνείου Κρήτης, όπου αναρτάται όλη η απαιτούμενη πληροφορία (έντυπα, τεχνικά εγχειρίδια, νομοθεσία, κλπ).  Επίσης στο σεμινάριο περιλαμβάνονται χωρίς επιπλέον κόστος:

α) επίδειξη χρήσης εξοπλισμού θερμογραφικής αποτύπωσης και μέτρησης συντελεστή θερμοπερατότητας (U).

β) εισαγωγή στη χρήση δωρεάν λογισμικού τρισδιάστατης σχεδίασης (3D modeler) και άλλων χρήσιμων υπολογιστικών εργαλείων.

Σημειώστε ότι με βάση το νέο νόμο  (ΦΕΚ 229/19.11.2012, ά. 8) δεν απαιτείται διετής προϋπηρεσία για την απόκτηση της άδειας.

Επίσης με βάση πρόσφατη διάταξη νόμου που επισυνάπτεται (ά. 52 στο νόμο «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις», 1/8/13), απαιτείται η παρακολούθηση σεμιναρίων για την απόκτηση προσωρινής άδειας επιθεωρητή.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα του σεμιναρίου