Έσωσε το σπίτι του, αλλά και ρύθμισε το χρέος του συνολικής οφειλής των 113.114,08 ευρώ , εποχιακός ξενοδοχοϋπάλληλος από τα Χανιά, ο οποίος με την απόφαση του Ειρηνοδικείου, παίρνει "βαθιά ανάσα" έξι ετών μέχρις ότου εκδικαστεί οριστικά η υπόθεση.

Σε ανακοίνωσή της η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης αναφέρει ότι:

Με την με ημερ. 3/12/2013 απόφαση , (Προσωρινή Διαταγή) του Ειρηνοδικείου Χανίων, κατάφερε να σώσει όλα τα περιουσιακά του στοιχεία και να ρυθμίσει το χρέος του
καταβάλλοντας και στις δύο πιστώτριες Τράπεζες , αναλογικά του χρέους του μηνιαία δόση προς αυτές, 150 Ευρώ , μέχρι την εκδίκαση της κυρίας αίτησης, η οποία ορίστηκε για το έτος 4-12 2020.

Ακόμα κατάφερε να συνεδικαστεί από το ίδιο δικαστήριο και η αίτηση της συζύγου του, η οποία ασκεί το επάγγελμα της εκπαιδευτικού, συνοφειλέτριας στεγαστικού δανείου, και η οποία κλήθηκε να καταβάλλει για την δική της δανειοδότηση, μηνιαία δόση 50 Ευρώ.

Πρόκειται για δανειολήπτη 48 ετών, έγγαμο με δύο ανήλικα τέκνα, εποχιακά εργαζόμενο, ως ξενοδοχοϋπάλληλος, με σύζυγο δημόσιο υπάλληλο (εκπαιδευτικό) οι οποίοι ένιωσαν αδυναμία πληρωμής των δόσεων ,των οφειλών τους, από τη μείωση των εισοδημάτων τους , με αποτέλεσμα να θελήσουν την ένταξή τους στο ν.3869/2010 όπως αυτός τροποποιήθηκε, ακολουθώντας τα βήματα όπως αυτός ορίζει με την συμβουλευτική του Φορέα τους (Ε.Π.Κ.Κρήτης).

Περιουσιακά στοιχεία διαθέτουν το 50% ο καθένας της κατοικίας 99 τ.μ και Ι.Χ

Επί της απόφασης του Ειρηνοδικείου Χανίων ορίστηκε:

α) Η αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων και για τους δύο οφειλέτες.
β)Η διατήρηση της πραγματικής και νομική κατάσταση της περιουσίας τους.
γ)Η καταβολή του ποσού των 150 ευρώ μηνιαίως, όσο αφορά τον σύζυγο συμμέτρως διανεμόμενα για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των Τραπεζών, για τέσσερα χρόνια.
δ)Η καταβολή του ποσού των 50 ευρώ μηνιαίως, όσο αφορά την σύζυγο συμμέτρως, διανεμόμενα για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των Τραπεζών, για τέσσερα χρόνια
ε)Κρίθηκε και για τους δύο δανειολήπτες να παρασχεθεί "περίοδος χάριτος" τέσσερα χρόνια.
ζ)Μετά την περίοδο χάριτος τα ίδια ποσά θα καταβάλλουν οι δανειολήπτες για την διάσωση της κυρίας κατοικίας τους (αρ.5 παρ.2 του ν.3869/2010, όπως τροποποιήθηκε με το αρ.13 του Ν.4161/2013

Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, εμφανώς ικανοποιημένη , οφείλει να ενημερώσει τους δανειολήπτες να εμπιστευτούν την δικαιοσύνη, και ειδικότερα τους δικαστές της Κρήτης ,οι οποίοι με τις αποφάσεις τους ,καθημερινά αποδεικνύουν ότι στέκονται δίπλα στους χειμαζόμενους από την κρίση δανειολήπτες.