Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός φαρμακοποιού ή βοηθό φαρμακοποιού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και ορισμένου χρόνου στα πλαίσια της πράξης: «ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ_Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Ηρακλείου».

Δείτε εδώ όλο το κείμενο της προκήρυξης

Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση