Με προυπολογισμό 810.000 ευρώ, εντάχθηκε σε πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης, το έργο "Ανάδειξη και αξιοποίηση ορεινών όγκων περιοχής Κουλούκωνα του Δήμου Μυλοποτάμου".

Φορέας του έργου είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, ενώ οι παρεμβάσεις που θα γίνουν αφορούν στα εξής:

Το έργο θα διαμορφώσει το δίκτυο των ορειβατικών μονοπατιών των ορεινών όγκων της περιοχής Κουλούκωνα στο Δήμο Μυλοποτάμου Κρήτης, σύμφωνα
με το σχέδιο της μελέτης. Προβλέπεται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες:
 - Εγκατάσταση δύο ξύλινων εξαγωνικών στεγάστρων (κιόσκια)
- Λιθόστρωση του καταστρώματος των μονοπατιών συνολικού μήκους 3.500,00 μέτρων
- Εγκατάσταση ενός ξύλινου προκατασκευασμένου οικίσκου, στα σημεία έναρξης δύο διαδρομών, οι οποίοι θα επιτελούν υποστηρικτικό και ενημερωτικό ρόλο στη λειτουργία των
μονοπατιών
- Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης 400 τ.μ.
- Τοποθέτηση 10 ενημερωτικών πινακίδων
- Τοποθέτηση 82 στύλων σήμανσης μονοπατιών
- Τοποθέτηση 13 στύλων υπόδειξης κατεύθυνσης διαδρομής
- Βελτίωση βατότητας μονοπατιών συνολικού μήκους 12.800,00 μέτρων
- Επισκευή 20 κ.μ. ξηρολιθοδομών
- Τοποθέτηση 100 ξύλινων κάδων απορριμάτων κατά μήκος των μονοπατιών. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν στα παρακάτω Μονοπάτια.
ΜΟΝΟΠΑΤΙ Κ1: Κάλυβος- Αγ. Ιωάννης -Μούσι -Μουτζανά. Μήκους 5.600,00μ
ΜΟΝΟΠΑΤΙ Κ3: Μουρτζανά-Κουλούκωνας. Μήκους 2.200,00μ.
ΜΟΝΟΠΑΤΙ Κ4: Κάλυβος-Πρινοδάσος -Σπήλαιο Τσουπά. Μήκους 2.100,00μ.
ΜΟΝΟΠΑΤΙ Κ5: Αϊμονας-Κρυονέρι -Θεοδώρα. 1ος Κλάδος: Αϊμονας-Θεοδώρα. Μήκους 1.900,00μ.2ος Κλάδος: Κρυονέρι-Θεοδώρα. Μήκους 1.700,00μ.
ΜΟΝΟΠΑΤΙ Κ6: Αβδανίτες -Αϊ Σύλλας. Μήκους 2.800,00μ.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 18 μήνες.

Δείτε εδώ την απόφαση