Αναβαθμίζει τις προβλέψεις για την παγκόσμια ανάπτυξη το 2014, το ΔΝΤ, αλλά ζητεί πρόσθετα μέτρα από την ΕΚΤ για την ενίσχυση της ανάπτυξης στην Ευρωζώνη και διαπιστώνει ότι η Νότια Ευρώπη είναι εγκλωβισμένη σε ένα φαύλο κύκλο λόγω της χαμηλής εγχώριας ζήτησης, των προβληματικών τραπεζών, των αδύναμων εταιρειών και της ανάγκης για δημοσιονομική εξυγίανση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι παρ' όλο που το ΔΝΤ εκτιμά ότι η Ευρωζώνη θα περάσει από την ύφεση στην ανάκαμψη (1% το 2014 και 1,4% το 2015), τονίζει ότι αυτή θα είναι εύθραυστη και άνισα κατανεμημένη, καθώς θα κινηθεί με χαμηλότερους ρυθμούς σε χώρες, όπως η Ελλάδα. Το πρόβλημα στις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου εστιάζεται στη χαμηλή εσωτερική ζήτηση, αν και οι εξαγωγές σε κάποιο βαθμό ανακάμπτουν.

Παρουσιάζοντας την ενδιάμεση έκθεση του Ταμείου για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, ο επικεφαλής οικονομολόγος του Οργανισμού Ολιβιέ Μπλανσάρ, αναφέρθηκε στη Νότια Ευρώπη, λέγοντας ότι αποτελεί το πιο ανησυχητικό μέρος στον κόσμο της οικονομίας. Προέβλεψε ανάπτυξη για το 2014, η οποία, ωστόσο, θα είναι εύθραυστη. Από τη μία πλευρά οι εξαγωγές θα είναι ισχυρές, όπως είπε, αλλά από την άλλη, η εγχώρια ζήτηση θα είναι αδύναμη, υποφέροντας από το φαύλο κύκλο της χαμηλής δραστηριότητας, των προβληματικων τραπεζών, των αδύναμων εταιρειών και της ανάγκης για δημοσιονομική εξυγίανση. Ο ίδιος τόνισε ότι για να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη απαιτείται να βγει η περιοχή από αυτό το φαύλο κύκλο και να βασιστεί τόσο στην εξωτερική όσο και στην εσωτερική ζήτηση.

Στην έκθεση του, το ΔΝΤ αναφέρει ότι ανάκαμψη θα είναι πιο ήπια στις προβληματικές οικονομίες, παρά τις ανοδικές αναθεωρήσεις σε ορισμένες από αυτές, συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας. Ειδικά για την Ελλάδα, το ΔΝΤ αναφέρει ότι αντιμετωπίζει χρηματοοικονομική πίεση και γι' αυτό η ανάκαμψη θα είναι πιο χαμηλή, όπως άλλωστε και στην Ισπανία, την Κύπρο , την Ιταλία και την Πορτογαλία.

Το υψηλό χρέος, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, και ο οικονομικός κατακερματισμός θα κρατήσουν σε χαμηλό επίπεδο την εγχώρια ζήτηση, ενώ οι εξαγωγές θα συνεχίσουν να συμβάλουν στην ανάπτυξη.

Σύμφωνα με το ΔΝΤ, η ΕΚΤ θα πρέπει να λάβει πρόσθετα μέτρα για να ενισχύσει την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη, όπως παροχή μακροχρόνιας ρευστότητας με στοχευμένη ενίσχυση του δανεισμού για να ενισχυθεί η ζήτηση και να μειωθεί ο κατακερματισμός της χρηματοπιστωτικής αγοράς.

Κίνδυνος αποπληθωρισμού στις προηγμένες οικονομίες

Το ΔΝΤ προβλέπει ότι η παγκόσμια ανάπτυξη θα κυμανθεί στο 3,7% το 2014 και στο 3,9% το 2015. Επισημαίνει ότι παραμένουν τα ρίσκα και διαβλέπει κίνδυνο αποπληθωρισμού στις προηγμένες οικονομίες. Εκτιμά ότι στις οικονομίες αυτές η νομισματική πολιτική πρέπει να παραμείνει διευκολυντική και να συνεχιστεί η δημοσιονομική εξυγίανση. Επιπλέον, εκτιμά ότι σε πολλές αναδυόμενες αγορές και αναπτυσσόμενες οικονομίες η ισχυρότερη εξωτερική ζήτηση από τις προηγμένες οικονομίες θα οδηγήσει σε αύξηση της ανάπτυξης, αν και η αδύναμη εγχώρια ζήτηση θα παραμείνει εστία ανησυχίας.

Οσον αφορά στις ΗΠΑ, το ΔΝΤ προβλέπει ότι η ανάπτυξη θα κυμανθεί στο 2,8% το 2014 (έναντι προβλέψεων για 1,9% το 2013). Την άνοδο αυτή θα πυροδοτήσει η εγχώρια ζήτηση, η οποία θα ενισχυθεί μετά τη μείωση της δημοσιονομικής πειθαρχίας ως αποτέλεσμα της πρόσφατης συμφωνίας για τον προϋπολογισμό. Ωστόσο, η συμφωνία αυτή προϋποθέτει αυστηρότερη δημοσιονoμική πολιτική το 2015 και για το λόγο αυτό ο ρυθμός ανάπτυξης προσδιορίζεται στο 3% (έναντι προβλέψεων για 3,4% τον Οκτώβριο του 2013).

Το ΔΝΤ αναβαθμίζει τις προβλέψεις του και για τη Μ. Βρετανία το 2014, επικαλούμενο τις βελτιωμένες συνθήκες πίστωσης στις αγορές που αντανακλούν την ενίσχυση της εμπιστοσύνης προς τη χώρα. Συγκεκριμένα, προβλέπει ότι η ανάπτυξη θα κυμανθεί με ρυθμό 2,4% το 2014 (έναντι προβλέψεων για 1,9% τον Οκτώβριο του 2013) και 2,2% το 2015.

Παράλληλα, η ανάπτυξη στις αναδυόμενες αγορές και τις αναπτυσσόμενες οικονομίες αναμένεται να αυξηθεί στο 5,1% το 2014 και στο 5,4% το 2015. Ο ισχυρός ρυθμός ανάπτυξης στην Κίνα το δεύτερο εξάμηνο του 2013 είναι προσωρινός, κυρίως λόγω των νέων μέτρων που έχουν στόχο την επιβράδυνση της πιστωτικής ανάπτυξης και της αύξησης του κόστους κεφαλαίου. Η ανάπτυξη στην Κίνα αναμένεται να κυμανθεί στο 7,5% για το 2014-15.

newmoney.gr