Το ελληνικό Δημόσιο, δεν είναι μεγάλο, απλά δεν λειτουργεί σωστά. Αυτό καταγράφεται σε νέα έρευνα του ΟΟΣΑ, την οποία επικαλείται το βρετανικό περιοδικό Economist. 

Σύμφωνα με τον Οργανισμό ο λόγος για τον οποίο το Δημόσιο στη χώρα μας δυσλειτουργεί, είναι η λανθασμένη κατανομή των υπαλλήλων στους τομείς του. 

Η έρευνα βασίζεται σε στοιχεία του 2011, σύμφωνα με το δημοσίευμα του περιοδικού που παραθέτει τις αντίστοιχες αποκλίσεις από χώρα σε χώρα. 

Η Ελλάδα, στο «διάγραμμα» με τα ποσοστά απασχόλησης σε κυβερνήσεις και δήμους χωρών - μελών του ΟΟΣΑ, βρίσκεται στη μέση, καθώς το ποσοστό των δημοσίων υπαλλήλων ανέρχεται στο 21% του συνολικού εργατικού δυναμικού της χώρας.

Μεγαλύτερα ποσοστά «δημόσιας» απασχόλησης καταγράφονται σε εννέα χώρες: Νορβηγία, Δανία, Τσεχία, Ρωσία, Σουηδία, Φινλανδία, Γαλλία, Σλοβενία, Ολλανδία.

Σε αντίθεση οι χώρες: Πολωνία, Βρετανία, Καναδάς, Σλοβακία, Χιλή, Γερμανία, Ισπανία, Βραζιλία, Μεξικό καταγράφουν μικρότερα ποσοστά, σε σύγκριση με την Ελλάδα.

Το μεγαλύτερο ποσοστό δημοσίων υπαλλήλων από τις χώρες – μέλη του ΟΟΣΑ αντιστοιχεί στη Νορβηγία (34%), ενώ το Μεξικό έχει τους λιγότερους δημοσίους υπαλλήλους με ποσοστό 10%.

Το ποσοστό των δημοσίων υπαλλήλων στη Νορβηγία και τη Δανία είναι τουλάχιστον διπλάσιο από το αντίστοιχο στη Γερμανία και στην Ισπανία.

Πως πληρώνονται οι δημόσιοι υπάλληλοι

Σε γενικές γραμμές οι δημόσιοι υπάλληλοι, στις δυτικές ευρωπαϊκές χώρες, πληρώνονται απευθείας από το δημόσιο, σε αντίθεση με τις ανατολικές χώρες, όπως οι Πολωνία και Τσεχία, όπου κατά βάση οι δημόσιοι υπάλληλοι πληρώνονται εμμέσως, από επιχειρήσεις του δημοσίου.

Από το 2001 έως το 2011 τα ποσοστά των κυβερνητικών υπαλλήλων μειώθηκαν στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ, με εξαίρεση την Ελλάδα, τη Βρετανία και τον Καναδά, χώρες στις οποίες καταγράφεται μικρή αύξηση -σημειωτέον, τα στοιχεία αφορούν στα ποσοστά των κρατικών υπαλλήλων επί του συνόλου του εργατικού δυναμικού όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά στην εκάστοτε χώρα.

protothema.gr