Σε 15 - 20 χιλιόμετρα υπολογίζεται το μήκος του ρήγματος στην Κεφαλονιά, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα από τη μελέτη της σεισμικής δραστηριότητας του ΑΠΘ.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή του Τομέα Γεωφυσικής του Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ, η σεισμική ζώνη καλύπτει σχεδόν στο σύνολό της τη χερσόνησο της Παλλικής και το μήκος της ζώνης αυτής αντιστοιχεί στο μέγεθος του κύριου σεισμού.

Όπως εκτιμούν οι επιστήμονες, ο κύριος σεισμός έγινε στο νοτιότερο άκρο της σεισμικής ζώνης και επεκτάθηκε προς τα βόρεια, ενώ τονίζουν ότι η θέση του επικέντρου του κύριου σεισμού αλλά και της σεισμικής ζώνης στο σύνολό της, εξηγεί πολύ καλά τη γεωγραφική κατανομή των βλαβών που προκλήθηκαν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από την κατανομή των εστιακών βαθών των σεισμών προκύπτει ότι η σεισμική δραστηριότητα εκδηλώθηκε μέχρι το βάθος των 15 χλμ. από την επιφάνεια της Γης. 

Στο βάθος αυτό βρίσκεται η εστία του κύριου σεισμού. 

Σημειώνεται ότι η εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας παρακολουθείται συνεχώς από τον Τομέα Γεωφυσικής του ΑΠΘ, με βάση τις καταγραφές στους σεισμολογικούς σταθμούς του Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου.