Ο αριθμός των αυτοκτονιών στην Ισπανία αυξήθηκε κατά 11,3% το 2012 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δόθηκαν στην δημοσιότητα σήμερα.

Το Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο (INE) ανέφερε ότι 3.500 άνθρωποι αφαίρεσαν οι ίδιοι τη ζωή τους το 2012.

Σε σύγκριση με άλλες χώρες πάντως, το ποσοστό των αυτοχειριών στην Ισπανία παραμένει σχετικά χαμηλό. Σύμφωνα με δεδομένα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), το 2011 καταγράφονταν 6,2 αυτοκτονίες ανά 100.000 πολίτες στη χώρα αυτή. Στη Γερμανία η αναλογία αυτή βρίσκεται στις 10,2 αυτοκτονίες ανά 100.000 πολίτες, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 12,5, στην Ιαπωνία 20,9 και στη Νότια Κορέα 33,3.

Οι παράγοντες οι οποίο μεταβάλλουν τα ποσοστά των αυτοκτονιών διαχρονικά δεν έχουν μελετηθεί και ερμηνευθεί επαρκώς, αν και ορισμένες μελέτες κατατείνουν στο ότι οι οικονομικές δυσχέρειες αποτελούν μια από τις σημαντικές αιτίες.

Σύμφωνα με το INE, ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους μειώθηκαν κατά 9,5%, σε 1.900, την ίδια περίοδο.

newpost.gr