Επέβαλε την τάξη και τη νομιμότητα όσο το επέτρεπαν οι αρμοδιότητές της θέσης του, ωστόσο ο ίδιος δεν κινήθηκε με το γράμμα του νόμου όταν υπέβαλε την αίτησή του για πρόσληψή του ως δημοτικού αστυνομικού.

Ο συγκεκριμένος δημοτικός αστυνομικός στο Ηράκλειο είχε δηλώσει ψεύτικο βαθμό απολυτηρίου Λυκείου με αποτέλεσμα να καταλάβει την κενή οργανική θέση που είχε προκηρυχθεί πριν από χρόνια χωρίς στην πραγματικότητα να πληροί τα κριτήρια της προκήρυξης.

Έτσι μετά τον έλεγχο του ΣΕΕΔ ανακαλείται ο διορισμός του συγκεκριμένου δημοτικού αστυνομικού στο Ηράκλειο καθώς κρίνεται ότι δεν ήταν νόμιμη και κακώς συμπεριελήφθη στους επιτυχόντες.

Δείτε την απόφαση:


Flashnews.gr