Η νέα διοίκηση του Συλλόγου Πρακτόρων ΠΡΟ-ΠΟ του νομού Χανίων, που προήλθε από τις εκλογές της 03-02-2011 και με βάση το πρακτικό ν.52 (Συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου) είναι η εξής : 

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Εμμανουήλ Ντιγριντάκης
Αντιπρόεδρος: Ιωάννα Τσιριτάκη
Γραμματέας: Εμμανουήλ Παπαδάκης
Ταμίας: Αναστασία Νικολαίδου
Μέλος: Εμμανουήλ Γαιτανόπουλος
Αναπλ. μέλη: Ιωάννης Σεγρεδάκης και Ευτύχης Μπιτσάκης.

Αντιπρόσωποι Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης

Εμμανουήλ Ντιγριντάκης
Εμμανουήλ Παπαδάκης
Ιωάννα Τσιριτάκη