Το ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας πραγματοποιεί δράσεις στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιεράπετρας με προληπτικά-ενημερωτικά σεμινάρια γονέων ενώ επιπροσθέτως παρέχεται η δυνατότητα εξατομικευμένων συνεδριών με τους ενδιαφερόμενους γονείς των φιλοξενουμένων βρεφών και νηπίων.

Τα σεμινάρια αυτά πραγματοποιούνται, για πρώτη φορά, υπό την εποπτεία της εξειδικευμένης ψυχολόγου, η Γκάκου Αθανασίας, μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας.

Χαρακτηριστικό δείγμα των εν λόγω προληπτικών δράσεων αποτελεί το βιωματικό εργαστήρι γονέων που έγινε το Σαββατοκύριακο στις 15/2/2014 και 16/2/2014 και στο οποίο συμμετείχαν γονείς των Δημοτικών Βρεφονηπιακών σταθμών.

Η ψυχολόγος Γκάκου Αθανασία με τη συνεργασία της εθελόντριας ψυχολόγου Εύης Κριτσωτάκη αναφέρθηκαν σε ζητήματα σχετικά με την ανάπτυξη του παιδιού προσχολικής ηλικίας, τη σημασία του παιχνιδιού στην ανάπτυξή τους, την κατανόηση ‘δυσλειτουργικών’ συμπεριφορών από μέρους των γονέων καθώς και την εκμάθηση τεχνικών διαχείρισης και οριοθέτησης της συμπεριφοράς.

Μετά από αίτημα των γονέων και στην προσπάθειά μας να καλύψουμε όλους τους ενδιαφερόμενους γονείς το εν λόγω εργαστήρι θα επαναληφθεί το Σαββατοκύριακο στις 15/3/14 και 16/3/14.

Παράλληλα πραγματοποιούνται από τη ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας ενημερωτικές συναντήσεις γονέων ανά βρεφονηπιακό σταθμό με στόχο την συζήτηση συγκεκριμένων προβληματισμών που αφορούν την διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους.

Αυτές οι δράσεις έρχονται ως συνέχεια της συνεργασίας του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α με το Κέντρο Ημέρας του ΜΚΟ Αποστολή με τη συνεισφορά της ψυχολόγου Βελέντζα Πασχαλίνας στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς καθώς και τη συμμετοχή της παιδιάτρου Νικολέτα Κοντολαιμάκη που εθελοντικά προσφέρει τις υπηρεσίες της ενημερώνοντας τους γονείς για θέματα υγείας των παιδιών τους.

Ταυτόχρονα η ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α φροντίζοντας για την συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει, μεριμνά για την συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού της, σχεδιάζοντας μια σειρά δράσεις όπως

1) Τη συνεχή εκπαίδευση του παιδαγωγικού προσωπικού των Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών και των ΚΔΑΠ και η ενημέρωσή τους σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής ψυχολογίας, από εξειδικευμένους επιστήμονες.

2) Τη διοργάνωση παιδαγωγικού σεμιναρίου με τίτλο ‘Όταν οι τέχνες συναντούν την εκπαίδευση. Σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και τεχνικές ενσωμάτωσης των τεχνών στην εκπαιδευτική διαδικασία’, με τη συμμετοχή της παιδαγωγικής ομάδας ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ που οργανώνεται το Σάββατο στις 29/3/2014 στο Παραλιακό σχολικό συγκρότημα.