Δύο συμβάσεις έργων μετά από Δημόσιο διαγωνισμό υπέγραψε σήμερα ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Γιάννης Κουράκης.
Η πρώτη αφορά τις:
«Kατεδαφίσεις και επισκευές ρυμοτομουμένων και επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου» 
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 200.000 € και χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Ηρακλείου.
Ο κ. Κουράκης, σε δήλωσή του τόνισε, η Δημοτική Αρχή συνεχίζει τις κατεδαφίσεις των άκρως επικίνδυνων κτιρίων που έχουν κριθεί ετοιμόρροπα ενώ αποκαθιστά πλήρως όσα ακίνητα ρυμοτομούνται μερικώς για διανοίξεις δρόμων και άλλες παρεμβάσεις σε εφαρμογή του Σχεδίου Πόλης σε όλο το Δήμο Ηρακλείου.
Η δεύτερη σύμβαση αφορά την: 
«Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) “Φαράγγι και Μελίσσα” στο Δήμο Γόρτυνας Ν. Ηρακλείου» 
Το έργο αυτό εντάσσεται στα πλαίσια της υλοποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ηρακλείου και Δήμου Γόρτυνας λόγω της τεχνικής επάρκειας που έχει ο Δήμος Ηρακλείου.
Το έργο έχει προϋπολογισμό 71.000,00 €.