Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ.Ιωάννης Μαλανδράκης, ενόψει του σχεδιασμού και κατάρτισης του νέου αναπτυξιακού προγραμματισμού της περιόδου 2014 -2020 απέστειλε το υπ αριθμ.4518/28-2-14 έγγραφο προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής κ.Ι.Μανιάτη, με το επισημαίνει την ανάγκη να συμπεριληφθεί σε αυτό η υλοποίηση μελέτης για την κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στον ποταμό Ταυρωνίτη.

Η εκπόνηση της μελέτης αυτής, προϋπολογισμού 214.000,00 € είχε καλυφθεί από το ΠΕΠ Κρήτης, προκειμένου να προκύψουν έργα ώριμα για χρηματοδότηση σε επόμενα αναπτυξιακά προγράμματα, και διαθέτει και όλες τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και εγκρίσει, από την μελέτη προκύπτει η αναγκαιότητα άμεσης υλοποίησης της καθώς και τα οφέλη που θα αποκομιστούν