«Βλέπουμε τις πρώτες ενδείξεις ανάκαμψης στην Ευρώπη, ακόμη και στα κράτη που έχουν χτυπηθεί από την κρίση», δήλωσε ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) Βέρνερ Χόγερ από το βήμα της 6ης Ευρωπαϊκής Διάσκεψης των Περιφερειών και Πόλεων, τονίζοντας ωστόσο, ότι τα θετικά αποτελέσματα καθυστερούν να περάσουν στην πραγματική οικονομία, και οι τοπικές κοινωνίες νιώθουν περισσότερο τα προβλήματα και την έλλειψη χρηματοδότησης.

Η κρίση έδωσε ισχυρό πλήγμα στην αρχή της σύγκλισης που διέπει την ΕΕ και που αποσκοπεί στη σύγκλιση του πλούτου, είπε ενώπιον των συνέδρων των ευρωπαϊκών περιφερειών, για να υπογραμμίσει ότι ποτέ άλλοτε οι διαφορές δεν ήταν μεγαλύτερες και πως το μεγαλύτερο τμήμα της περιφέρειας της ΕΕ έχει χάσει αγοραστική δύναμη, ενώ ένα μεγάλο τμήμα έχει μεταναστεύσει.

Αναφερόμενος στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που αποτελεί ιδιοκτησία των 28 κρατών-μελών, είπε ότι σκοπός της είναι να παρέχει φτηνά δάνεια. Παρακολουθούμε, είπε, τις προτεραιότητες των έργων σε περιφερειακό επίπεδο.

Τα τελευταία χρόνια δώσαμε 95 δισ. σε συγχρηματοδότηση που μεταφράζεται σε 200 δισ. ευρώ σημείωσε, και έδωσε ένα παράδειγμα από την Ελλάδα. Δόθηκαν, είπε, 2 δισ. εστιασμένα σε έργα όλων των περιφερειών για τεχνική αρωγή που έδωσαν ζωή σε πολλά έργα και αυτό ελπίζουμε να επαναληφθεί την περίοδο 2014-20. «Οι περιφέρειες και οι πόλεις είναι σημείο-κλειδί για την ανάπτυξη της Ευρώπης και η χρηματοδότηση των έργων σ’ αυτό το επίπεδο είναι σημαντική», σημείωσε.

Στην περίοδο 2007-13, σύμφωνα με τον κ. Χόγερ, η ΕΤΕπ υπέγραψε συμφωνίες αξίας 175 δισ. ευρώ για έργα που διεξάγονται σε δημοτικό και περιφερειακό επίπεδο για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στις επενδύσεις σε πολλούς τομείς, όπως κατάρτιση, κοινωνικές υπηρεσίες, άρδευση, έρευνα και ανάπτυξη, κλιματικά ζητήματα. Οικονομικά εργαλεία όπως το «Τζέσικα», το «Έλενα», το «Τζάσπερς», βοηθούν τις τοπικές αρχές και έχουν εφαρμοστεί, με αποτέλεσμα έργα όπως το μετρό στην Αθήνα και τη Σόφια.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στο μέλλον, λέγοντας ότι πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την ανάκαμψη της Ευρώπης και να βασιστούμε σε τοπικές λύσεις. Μετά από επτά χρόνια κρίσης, οι επενδύσεις έχουν μειωθεί δραματικά, είμαστε στην ΕΕ 15% κάτω από το επίπεδο του 2007, και υπάρχει ο κίνδυνος να χάσουμε το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα. Οι δήμοι και οι περιφέρειες θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο μέσω της συνεργασίας και της ανταλλαγής ιδεών μεταξύ πανεπιστημίων, μεταξύ επιχειρήσεων και μεταξύ κυβερνήσεων.

newsbeast.gr