Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ανακοινώνει ότι η εταιρεία N. A. Κανελλόπουλος, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, εκτελεί πρόγραμμα ανάκλησης μασητικού βρεφών Ρίζα Βιολέτας την εταιρίας Popolini με κωδικό 10.03.64010.

Η ανάκληση αφορά Ρίζες Βιολέτας Popolini με αριθμό παρτίδας batch IR 13/17/42C1 και IR 13/11/42CS. Συγκεκριμένα, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από τις αρμόδιες αρχές της Αυστρίας βρέθηκε ότι υπάρχει κίνδυνος να λυθεί ο μεσαίος κόμπος του σχοινιού που είναι δεμένος πάνω στην Ρίζα Βιολέτα και να τυλιχτεί το σχοινί γύρω από τον λαιμό του παιδιού.

Μετά από αυτό η εταιρία Ν. Α. Κανελλόπουλος οικειοθελώς σταμάτησε την εισαγωγή και την πώληση του συγκεκριμένου προϊόντος και πραγματοποιεί ανάκληση αυτού.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες στην Ελλάδα σχετικά µε συμβάντα και ατυχήματα.

Παρακαλούνται όλοι οι καταναλωτές που αγόρασαν το προϊόν αυτό, να µην το χρησιμοποιήσουν και να το επιστρέψουν στο κατάστημα που το έχουν αγοράσει, προκειμένου να τους επιστραφεί ποσό ίσο µε την αξία της αγοράς του προϊόντος.

Αντίστοιχα, καλούνται οι καταναλωτές να ενημερώσουν τα άτομα, στα οποία έχουν ενδεχομένως δωρίσει το συγκεκριμένο προϊόν ότι μπορούν να το επιστρέψουν χωρίς την απόδειξη αγοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν µε τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας µε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στη διεύθυνση: [email protected]