Γίνεται γνωστό προς κάθε ενδιαφερόμενο, ότι σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006 στις 31/03/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00, θα πραγματοποιηθεί Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση για τον Απολογισμό Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής Πλατανιά έτους 2012 καθώς και έτους 2013 στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος του εν λόγω Δήμου, στο Γεράνι Κυδωνίας.