Ο Σύλλογος Εστίασης Νομού Χανίων καλεί τα μέλη του και τις επιχειρήσει υγειονομικού ενδιαφέροντος σε σεμινάρια πιστοποίησης τουΕΦΕΤ (πιστοποιητικό εκπαίδευσης στην υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων), που διοργανώνει.

1. Αντικείμενο Προγράμματος
Αντικείμενο των προγραμμάτων είναι η κατάρτιση των ιδιοκτητών και του προσωπικού των επιχειρήσεων – μελών του Σωματείου σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, σύμφωνα με την επίσημη εκπαίδευση του ΕΦΕΤ (ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα οδηγεί σε πιστοποίηση των καταρτιζομένων μετά από εξετάσεις στον ΕΦΕΤ, εφόσον το επιθυμούν οι επιχειρήσεις. 
Η εκπαίδευση σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων αφορά όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα των προϊόντων καθώς και η προστασία του καταναλωτή.

2. Που απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται στους ιδιοκτήτες/τριές εργαζομένους/ες των επιχειρήσεων – μελών του Σωματείου Επιχειρηματιών Εστίασης Ν. Χανίων, οι οποίοι ασχολούνται με τον χειρισμό τροφίμων.

3. Εκπαιδευτικές Ενότητες
Σύμφωνα με την νομοθεσία του ΕΦΕΤ το προτεινόμενο πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί σε 2 ημέρες.

4. Εκπαιδευτές
Οι εκπαιδευτές που θα αναπτύξουν τις ενότητες του προγράμματος, είναι εξειδικευμένοι στην διαχείριση τροφίμων.

5. Κόστος Προγράμματος
Το κόστος του κάθε προγράμματος ανέρχεται σε 70,00 ευρώ ανά καταρτιζόμενο, συμπεριλαμβανόμενου του παράβολου του Ε.Φ.Ε.Τ. για την διαδικασία των εξετάσεων.

Με την κατάθεση αιτήσεων και χορηγείται Βεβαίωση ως δικαιολογητικό στους Δήμους για άμεση χορήγηση της Άδειας Λειτουργίας, αλλά και για την απαλλαγή κυρώσεων μέχρι υλοποιήσεως του σεμιναρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά 10:00 με15:00 στα γραφεία του Συλλόγου Εστίασης Νομού Χανίων στον 3οόροφο του ΕΒΕ Χανίων, γραφείο 33, και στο 28210 43028.

Σημειώνεται ότι:
Για την έγκριση των προγραμμάτων οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα, 40 τουλάχιστον ημέρες πριν την πραγματοποίηση του προγράμματος για να υπάρχει το χρονικό περιθώριο γνωμοδότησης από τον ΕΦΕΤ.

Απαραίτητη για την αίτηση η σφραγίδα της επιχείρησης.