Νέα ειδική ρύθμιση οφειλών, που προβλέπει μέχρι και 180 δόσεις, για επιχειρήσεις που βρίσκονται ένα στάδιο πριν από την πτώχευση ανακοίνωσε χθες το ΙΚΑ σε ακόμη μια προσπάθεια να εισρεύσει ζεστό χρήμα στα ταμεία του.

Η ρύθμιση αφορά επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στη διαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 99 και 106 β του Πτωχευτικού Κώδικα.

Οι οφειλέτες μπορούν να επιλέξουν την εφάπαξ εξόφληση με έκπτωση 80% επί των πρόσθετων τελών ή την υπαγωγή σε καθεστώς ρύθμισης με τις αντίστοιχες μηνιαίες δόσεις και τις εκπτώσεις επί των πρόσθετων τελών:

• 72 δόσεις με έκπτωση 60%,
• 84 δόσεις με έκπτωση 50%,
• 96 δόσεις με έκπτωση 40%,
• 120 δόσεις με έκπτωση 30%,
• 144 δόσεις με έκπτωση 20%,
• 160 δόσεις με έκπτωση 10%,
• 180 δόσεις χωρίς έκπτωση.

Το ΙΚΑ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και για περισσότερες από 180 δόσεις, καθώς για τέτοια αιτήματα θα αποφασίζει κατά περίπτωση το Δ.Σ. του Ταμείου.

Σε αυτήν την ευνοϊκή ρύθμιση δεν θα εντάσσονται υφιστάμενες οφειλές μισθολογικών περιόδων απασχόλησης που δεν περιλαμβάνονται στην επικυρωθείσα συμφωνία εξυγίανσης.

Αυτές καταβάλλονται εφάπαξ ή εντάσσονται σε προηγούμενες ρυθμίσεις. Για όσο διάστημα εξυπηρετούνται οι όροι της ρύθμισης (καταβολή τρεχουσών εισφορών και δόσεων) αναστέλλεται η διαδικασία λήψης αναγκαστικών και άλλων μέτρων είσπραξης (όπως κατασχέσεις κ.λπ.) και χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.


Παύση

Σε περίπτωση μη τήρησης της συμφωνίας εξυγίανσης από τον οφειλέτη παύει να ισχύει και η ειδική ρύθμιση.

Σημειώνεται πως στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών είχαν έως τα τέλη Φεβρουαρίου διαβιβαστεί από το ΙΚΑ απλήρωτες εισφορές 7,5 δισ. ευρώ που χρωστούν 81.958 οφειλέτες.

Εως τα τέλη Φεβρουαρίου, μόνο 8.610 οφειλέτες είχαν προχωρήσει στην καταβολή οφειλών 54,8 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ άλλοι 3.484 υπέβαλαν αίτηση για υπαγωγή σε ρύθμιση για ποσό 233,16 εκατομμυρίων ευρώ και εκδόθηκαν 7.664 παραγγελίες κατάσχεσης «εις χείρας τρίτου» και 2.081 παραγγελίες κατάσχεσης κινητής και ακίνητης περιουσίας.

zougla.gr