Προκηρύχτηκαν απο τον Δήμο Χανίων, οι δημοπρασίες για την ενοικίαση των προκατασκευασμένων καντινών στις παραλίες των Αγίων Αποστόλων και της Χρυσής Ακτής, αλλά και της χρήσης χώρων αιγιαλού σε όλες τις παραλίες του Δήμου.

Η πρώτη δημοπρασία θα αφορά στις καντίνες (προκατασκευασμένα αναψυκτήρια) και θα διεξαχθεί την Δευτέρα 7 Απριλίου απο τις 9:30 πμ έως τις 10 πμ, ενώπιον της αρμόδιας Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων.

Όπως διευκρινίζεται στην διακήρυξη στη δημοτική ενότητα Νέας Κυδωνίας όπου δημοπρατούνται προκατασκευασμένα αναψυκτήρια και χώρος αιγιαλού, οι συμμετέχοντες μπορούν να πλειοδοτήσουν είτε για ένα μόνο προκατασκευασμένο αναψυκτήριο είτε για μια μόνο θέση αιγιαλού για τοποθέτηση θαλάσσιων μηχανοκίνητων μέσων αναψυχής (Μ), ομπρελών, καθισμάτων θαλάσσης (Α).

Οι θέσεις που έχουν προκηρυχθεί είναι οι εξής:Στο μεταξύ, την Δευτέρα 14 Απριλίου θα διεξαχθεί η Δημόσια ανοικτή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού του Δήμου Χανίων προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού (όπως τοποθέτηση θαλάσσιων μηχανοκίνητων μέσων αναψυχής, ομπρελών, καθισμάτων θαλάσσης, λειτουργία τροχήλατων αναψυκτηρίων), για την τουριστική περίοδο 2014, εφόσον τηρηθούν απολύτως όλοι οι όροι της διακήρυξης.

Αναλυτικότερα, οι χώροι παραχώρησης και το ελάχιστο όριο προσφοράς (τιμή εκκίνησης), ορίζονται στον πίνακα που ακολουθεί.Για να γίνει δεκτή οποιαδήποτε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από παράβολο ύψους 10% του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης με γραμμάτιο της Δ.Ο.Υ Χανίων (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων) ή εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία αναγνωρισμένης Τράπεζας. Τα λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής ανάλογα με τη νομική μορφή του συμμετέχοντα ορίζονται στη διακήρυξη.

Πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στο Δημαρχείο Χανίων, Οικονομική Υπηρεσία Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και
στο τηλ.: 28213 41756.