Στο στόχαστρο βάζει πλέον το ΣΔΟΕ και τις παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές και δραστηριότητες, που θα εισβάλλουν και σε εισηγμένες εταιρίες για να εντοπίζουν καταχρηστικές και παράνομες πρακτικές και «παιχνίδια» σε βάρος των μετόχων και του Δημοσίου.

Με διάταξη που προωθείται για να ενταχθεί στο πολυνομοσχέδιο, ανατίθενται νέες δραστηριότητες στην Διεύθυνση Ειδικών Ελέγχων του ΣΔΟΕ. Η σχετική διάταξη προβλέπει ότι το «Τμήμα Ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες» επιφορτίζεται και ελέγχους για τις μίζες σε κρατικούς λειτουργούς από αλλοδαπές εταιρίες. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι το ΣΔΟΕ θα ελέγχει:

- Απάτες κατά των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της εθνικής οικονομίας γενικότερα.
- Παράνομες χρηματιστηριακές και τραπεζικές εργασίες και παράνομες χρηματοπιστωτικές συμβάσεις, συναλλαγές και δραστηριότητες γενικά.
- Παράνομης προελεύσεως ιδιωτικά κεφάλαια και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
- Δωροδοκίες δημόσιων λειτουργών στις διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές
- Άλλες περιπτώσεις παράνομων δραστηριοτήτων, παραλείψεων και παρατυπιών, ιδιάζουσας φύσης ή ιδιαίτερου οικονομικού ενδιαφέροντος σε βάρος των συμφερόντων της Ελλάδας, που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Σ.Δ.Ο.Ε..

newmoney.gr