Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, διοργανώνουν
Ημερίδα με θέμα: «Διαβούλευση επί του Προσχεδίου Διαχείρισης υδατικών πόρων του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (GR13)», την Παρασκευή, 4 Απριλίου 2014, 9.30 π.μ στο Σπίτι του Πολιτισμού, στην Παλαιά Πόλη του Ρεθύμνου.

Η ενεργός συμμετοχή του κοινού, όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, κρίνεται απαραίτητη και αποφασιστικής σημασίας προκειμένου η διαδικασία της διαβούλευσης να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικά και με διαφάνεια. Οι απόψεις που θα εκφραστούν κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα αποτελέσουν υλικό για την αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης.

Τα κείμενα του Σχεδίου Διαχείρισης βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα http://wfd.opengov.gr

Πρόγραμμα Ημερίδας

«Διαβούλευση επί του Προσχεδίου Διαχείρισης υδατικών πόρων του ΥΔ Κρήτης (GR13)»
Ρέθυμνο, 04 Απριλίου 2014
09:30
Προσέλευση 10:00 Έναρξη Ημερίδας – Χαιρετισμοί
10:15 Εισηγήσεις
10:15
Εναρκτήρια Εισήγηση, Κ. Τριάντης, Ειδικός Γραμματέας Υδάτων Υ.Π.Ε.Κ.Α.
10:30
Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά 2000/60/ΕΚ και προβλεπόμενες διαδικασίες διαβούλευσης, K. Νίκα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, Υ.Π.Ε.Κ.Α.
10:45
Προσδιορισμός και αξιολόγηση/ταξινόμηση υπόγειων υδατικών συστημάτων του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης, Μ. Κριτσωτάκης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Σ. Παυλίδου, ΙΓΜΕΜ Περιφερειακή Μονάδα Κρήτης
11:00
Προσδιορισμός και αξιολόγηση/ταξινόμηση των εσωτερικών επιφανειακών υδατικών συστημάτων του ΥΔ Κρήτης, Α. Βορεάδου, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
11:15
Προσδιορισμός και αξιολόγηση/ταξινόμηση των παράκτιων υδατικών συστημάτων του ΥΔ Κρήτης, Κ. Ντούνας, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών
11:30
11:45
Ανθρωπογενείς πιέσεις και οι επιπτώσεις τους στα υδατικά συστήματα του ΥΔ Κρήτης, Ν. Νικολαΐδης, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης
Ιδιαιτέρως τροποποιημένα και τεχνητά υδατικά συστήματα στο ΥΔ Κρήτης, Δ. Αρχοντάκη, Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.
12:00 Διάλειμμα
12:15
Οικονομική ανάλυση χρήσεων ύδατος, Τ. Νικολάου, Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.
12:30
Προγράμματα Μέτρων για την προστασία και αποκατάσταση των υδατικών συστημάτων και προγραμματιζόμενα έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων στο ΥΔ Κρήτης, Μ. Κριτσωτάκης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης & εκπρόσωπος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων
13:00
Ερωτήσεις επί των εισηγήσεων
13:30 Τοποθετήσεις

- Τοποθετήσεις – Παρεμβάσεις
-Διευκρινίσεις ομιλητών
- Συμπεράσματα - Κλείσιμο Ημερίδας