Δείτε τα θέματα στο μάθημα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Τεχνολογικής Κατεύθυνσης από το Φροντιστήριο Μεθοδικό εδώ