Την υλοποίηση επτά αλλαγών στο Δημόσιο προωθεί το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης έως το τέλος του έτους.

Μετά τις τελευταίες διαπραγματεύσεις που είχε ο Κυρ.Μητσοτάκης με την τρόικα, τέθηκε νέα ατζέντα για τις αλλαγές στο Δημόσιο, που δεν θα περιλαμβάνονται ποσοτικοί στόχοι, αλλά ποιοτικές παράμετροι.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Έθνος, τις επόμενες ημέρες τίθεται σε διαβουλευση ο νόμος για το νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων, όπου βασικά κριτήρια αποτελούν οι γραπτές εξετάσεις και η συνέντευξη.

Έως το τέλος του έτους αναμένεται να εφαρμοστούν επτά βασικές αλλαγές:

Μόνιμος μηχανισμός κινητικότητας, με μοριοδότηση μέσω ΑΣΕΠ

Νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων

Νέο σύστημα αξιολόγησης υπαλλήλων

Έλεγχος των 35.000 μονιμοποιήσεων συμβασιούχων. Όποιοι εντοπιστούν να μην κατέχουν τα τυπικά προσόντα θα απολυθούν.

Συνέχιση της καταγραφής και αξιολόγησης των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου. Όπου διαπιστωθεί επικάλυψη αρμοδιοτήτων θα προχωρήσουν καταργήσεις ή συγχωνεύσεις που θα έχουν ως αποτέλεσμα απολύσεις.

Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον ιδιωτικό τομέα

Μείωση γραφειοκρατίας, μέσω συνεργασίας με τον ΟΟΣΑ, που μελετά την άρση των διοικητικών βαρών κατά 25% σε 13 τομείς της οικονομίας, που λειτουργούν ανασταλτικά για την επιχειρηματικότητα.

in.gr