Επιστολή προς όλους τους υποψήφιους Δημάρχους των Χανίων, με την οποία τους καταθέτει τις προτάσεις του για το πλαίσιο της προεκλογικής δράσης εντός του οποίου οφείλουν να κινηθούν όλοι οι δημοτικοί συνδυασμοί εν’ όψει των αυτοδιοικητικών εκλογών της 18ης Μαΐου, απέστειλε ο νυν και εκ νέου υπ. Δήμαρχος Χανίων, Μανώλης Σκουλάκης.

Όπως επισημαίνει ο κ. Σκουλάκης στην επιστολή του «υποχρέωση όλων των υποψηφίων Δημάρχων και των συνδυασμών τους, είναι να συμβάλλουν στο μέγιστο βαθμό ώστε καθ’ όλη την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, μέχρι τις εκλογές της 18ης Μαΐου 2014, να διαμορφωθεί ένα κλίμα συνεννόησης, ευπρέπειας, γόνιμου και δημιουργικού διαλόγου με γνώμονα το συμφέρον του Δήμου μας, με σεβασμό στους συνδημότες μας και στο περιβάλλον, στη βάση συγκεκριμένων προτάσεων/κανόνων - που θα γίνουν αποδεκτοί από όλους - και οι οποίοι θα συμβάλλουν στη διαφανή και ενδυναμωμένη λειτουργία των δημοτικών συνδυασμών κατά τη προεκλογική περίοδο». 

Στο πλαίσιο των παραπάνω, ο Μ. Σκουλάκης καταθέτει στο πεδίο του δημόσιου διαλόγου, συγκεκριμένη δέσμη προτάσεων αναφορικά με:

1. την οικονομική λειτουργία των Δημοτικών Συνδυασμών και των υποψήφιων 
2. την οικολογική συμπεριφορά από πλευράς των Δημοτικών Συνδυασμών και των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων και 
3. το δημόσιο διάλογο μεταξύ των Δημοτικών Συνδυασμών με στόχο τη πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών για μια σειρά κρίσιμων θεμάτων για τη λειτουργία και ανάπτυξη του Δήμου Χανίων. 

Το πλήρες κείμενο της επιστολής του υπ. Δημάρχου Χανίων, Μανώλη Σκουλάκη, έχει ως εξής:

"Αξιότιμοι συνυποψήφιοι,
Όπως γνωρίζετε, οι επερχόμενες Δημοτικές Εκλογές του Μαΐου πρόκειται να διεξαχθούν σε μία περίοδο όπου η κοινωνία και οι πολίτες της χώρας – αλλά και των Χανίων - αντιμετωπίζουν πολλά και σημαντικά προβλήματα ένεκα της σοβαρής οικονομικής κρίσης που ταλανίζει την Ελλάδα από το 2010 έως και σήμερα.
Με αυτό ως δεδομένο και λαμβάνοντας υπόψη το ότι η εν λόγω προεκλογική περίοδος είναι εξαιρετικά συρρικνωμένη (μόλις 25 ημέρες μέχρι τις εκλογές), θεωρώ υποχρέωση όλων των υποψηφίων Δημάρχων και των συνδυασμών τους, να συμβάλλουν στο μέγιστο βαθμό ώστε καθ’ όλη την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, μέχρι τις εκλογές της 18ης Μαΐου 2014, να διαμορφωθεί ένα κλίμα συνεννόησης, ευπρέπειας, γόνιμου και δημιουργικού διαλόγου με γνώμονα το συμφέρον του Δήμου μας, με σεβασμό στους συνδημότες μας και στο περιβάλλον, στη βάση συγκεκριμένων προτάσεων/κανόνων - που θα γίνουν αποδεκτοί από όλους - και οι οποίοι θα συμβάλλουν στη διαφανή και ενδυναμωμένη λειτουργία των δημοτικών συνδυασμών κατά τη προεκλογική περίοδο. 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, καταθέτουμε στο πεδίο του δημόσιου διαλόγου, δέσμη προτάσεων αναφορικά με:

• την οικονομική λειτουργία των Δημοτικών Συνδυασμών και των υποψήφιων 
• την οικολογική συμπεριφορά από πλευράς των Δημοτικών Συνδυασμών και των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων και 
• το δημόσιο διάλογο μεταξύ των Δημοτικών Συνδυασμών με στόχο τη πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών για μια σειρά κρίσιμων θεμάτων για τη λειτουργία και ανάπτυξη του Δήμου Χανίων. 

Τις παρακάτω προτάσεις θεωρούμε χρήσιμο και αναγκαίο να υιοθετήσουν όλοι οι Δημοτικοί Συνδυασμοί, έτσι ώστε να στείλουμε από κοινού το μήνυμα στους πολίτες των Χανίων, ότι αυτή η προεκλογική περίοδο - που θα διαρκέσει έως τις Δημοτικές Εκλογές της 18ης Μαΐου - θα χαρακτηριστεί από διαφάνεια και θα διεξαχθεί μέσα στα πλαίσια της ευπρέπειας, του μέτρου και των κανόνων της δεοντολογίας.

Τα προτεινόμενα μέτρα είναι τα εξής:

1. Οικονομική λειτουργία
 Ο Δημοτικός Συνδυασμός «ΧΑΝΙΑ – ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ», θα δημοσιοποιήσει, μετά τη λήξη της προεκλογικής περιόδου, αναλυτική κατάσταση με τα έσοδα και τις δαπάνες που θα έχουν πραγματοποιηθεί. 
 Ο επικεφαλής του Δημοτικού Συνδυασμού «ΧΑΝΙΑ – ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ» δεσμεύεται για την άμεση ανάρτηση στην ιστοσελίδα του συνδυασμού, της οικονομικής και περιουσιακής του κατάστασης των τριών τελευταίων ετών στο πλαίσιο της διαφάνειας και δημοσιότητας του πόθεν έσχες που πρέπει να διέπει τους αιρετούς.
 Ο Δημοτικός Συνδυασμός «ΧΑΝΙΑ – ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ», δεν θα προβεί στην παραγωγή και αναμετάδοση οπτικοαουστικού υλικού αναγνωρίζοντας ότι σε περίοδο όπου η κοινωνία και οι πολίτες δοκιμάζονται οικονομικά, συνιστά πρόκληση η δαπάνη υπέρογκων ποσών για την επικοινωνιακή προβολή δημοτικών συνδυασμών. Αντί των παραπάνω, ο Δημοτικός Συνδυασμός «ΧΑΝΙΑ – ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ» θα προβεί στη δωρεά χρημάτων σε κοινωνικά ιδρύματα των Χανίων.
 Ο Δημοτικός Συνδυασμός «ΧΑΝΙΑ – ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ» δεσμεύεται να περιοριστεί στην έκδοση έως δύο προεκλογικών φυλλαδίων και μιας μόνο ταχυδρομικής αποστολής.
 Οι υποψήφιοι του Δημοτικού Συνδυασμού «ΧΑΝΙΑ – ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ» δεσμεύονται, πέραν των κανόνων της εκλογικής νομοθεσίας που θα τηρηθούν απαρέγκλιτα, να περιοριστούν στην έκδοση μίας μόνο προεκλογικής κάρτας/φυλλαδίου.

2. Οικολογική εκστρατεία Δημοτικών Συνδυασμών & υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων
 Ο Δημοτικός Συνδυασμός «ΧΑΝΙΑ – ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ» δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει τη μέθοδο της μαζικής αφισοκόλλησης σε δημόσιους/ κοινόχρηστους χώρους για καμία προεκλογική δραστηριότητα του, θεωρώντας ότι η προστασία του περιβάλλοντος και η διατήρηση της καθαριότητας στο Δήμο μας είναι πιο σημαντική από την όποια προβολή ενώ συν τοις άλλοις μια τέτοια ενέργεια επιβαρύνει – με πρόσθετους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους - τους μηχανισμούς και τις υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου μας.
 Ο Δημοτικός Συνδυασμός «ΧΑΝΙΑ – ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ» δεν θα προβεί σε ανάρτηση πανό ή άλλων αντικειμένων σε δρόμους, πλατείες και λοιπούς χώρους.
 Ο Δημοτικός Συνδυασμός «ΧΑΝΙΑ – ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ» δεσμεύεται για μια «πράσινη» προεκλογική εκστρατεία και για την ανάληψη της ευθύνης καθαρισμού των δημόσιων χώρων των προεκλογικών του εκδηλώσεων.

3. Δημόσιος Διάλογος μεταξύ των Δημοτικών Συνδυασμών
 Με δεδομένο το μικρό χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τις εκλογές και προκειμένου σε αυτήν την περίοδο οι πολίτες του Δήμου Χανίων να μπορέσουν να ενημερωθούν με υπεύθυνο και τεκμηριωμένο τρόπο– και όχι άναρχα και ανεύθυνα - όσον αφορά μια σειρά κρίσιμων θεμάτων για τη λειτουργία και την ανάπτυξη του Δήμου, προτείνουμε την διεξαγωγή δύο τηλεοπτικών συζητήσεων (debate) σε επίπεδο υποψηφίων Δημάρχων (μία ανά τοπικό τηλεοπτικό σταθμό) με ειδικές θεματικές ενότητες, οι οποίες κατά την άποψη μας πρέπει να είναι οι εξής: α) διοικητική/οικονομική λειτουργία του Δήμου, β) κοινωνική πολιτική γ) τοπική ανάπτυξη και ποιότητα ζωής δ) Πολιτισμός-Αθλητισμός-Τουρισμός.


Με εκτίμηση

Μανώλης Σκουλάκης
Υπ. Δήμαρχος Χανίων"