Προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο της ΔΕΗ, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος αύριο Τρίτη, 6/5 και από ώρα 08.00 έως 16.00 στις παρακάτω περιοχές:

Καλουδιανά- Χαιρετιανά- Ποταμίδα- Βουλγάρω- Τοπόλια- Καλάθενες- Συρικάρι- Βλάτος- Στροβλές- Έλος- Περβόλια- Κεφάλι- Αμυγδαλοκεφάλι- Κάμπος- Σφηνάρι- Βάθη- Χρυσοσκαλίτισσα- Ελαφονήσι.

Σε ανακοίνωσή της η ΔΕΗ επισημαίνει ότι "αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος".