Με αποφάσεις των τεσσάρων Αντιπεριφερειαρχών της Κρήτης, καθορίστηκαν τα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας κάθε Περιφερειακής Ενότητας, ενόψει των Περιφερειακών-Δημοτικών εκλογών και Ευρωεκλογών. 

Συνολικά στην Κρήτη οι εγγεγραμμένοι στους Εκλογικούς Καταλόγους είναι 540.774 εκλογείς, οι οποίοι στις 18 και 25 Μαίου θα μπορούν να ψηφίσουν σε 1.295 εκλογικά τμήματα.

To Flashnews.gr δημοσιεύει  αναλυτικά όλα τα Εκλογικά Τμήματα όπως καθορίστηκαν απο τις αντιπεριφέρειες, για να γνωρίζετε απο τώρα που θα ψηφίσετε.
(Πατήστε πάνω στον τίτλο).


Εκλογικά τμήματα 576 - Εγγεγραμμένοι 253.853 συνολικά


Εκλογικά τμήματα 340 - Εγγεγραμμένοι 145.256 συνολικά


Εκλογικά τμήματα 204 - Εγγεγραμμένοι 72.057 συνολικά


Εκλογικά τμήματα 175 - Εγγεγραμμένοι 69.608 συνολικά