ΔPAΣEIΣ συνολικού ύψους 171.586.962 εκατ. ευρώ για τη «θωράκιση των δασών» προβλέπει το πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007 - 2013», το οποίο ενεργοποιείται από το Yπουργείο Περιβάλλοντος.

Ο υφυπουργός Θάνος Μωραΐτης κάλεσε τους τελικούς δικαιούχους σε προετοιμασία και έγκαιρη υποβολή των προτάσεών τους, ώστε να υπάρξει ομαλή ροή χρηματοδότησης, για έργα δασοπροστασίας.
Πρόκειται για έργα που έχουν ως τελικούς δικαιούχους δασαρχεία και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στο πρόγραμμα προβλέπεται:

• Χρηματοδότηση ύψους 14.986.962 εκατ. ευρώ (μέτρο 125Β), για τη διάνοιξη και βελτίωση δασικών οδικών δικτύων εντός των υπό εκμετάλλευση δασών με κύριο στόχο την αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση των δασικών εκτάσεων και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του ορεινού πληθυσμού και την ανάπτυξη του οικοτουρισμού.

• Διάθεση κονδυλίων 40,5 εκατ. ευρώ για την εκτέλεση έργων αντιπυρικής προστασίας και εισαγωγή δράσεων πρόληψης (Μέτρο 226 - δράση 1), όπως μελέτες αντιπυρικής προστασίας, διάνοιξη αντιπυρικών δασικών δρόμων, διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών και βελτίωση υφιστάμενων.

• Πρόβλεψη 22,5 εκατ. ευρώ που θα δοθούν για ορεινά υδρονομικά έργα και μικρά τεχνικά έργα ανάσχεσης πλημμυρών και διαμόρφωσης κοιτών (φράγματα, πρόβολοι, αναβαθμοί κ.λπ. – Μέτρο 226 - δράση 2).

• Χορήγηση πιστώσεων 93,6 εκατ. ευρώ για έργα αναδάσωσης, ορεινά αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα αποκατάστασης καμένων εκτάσεων (Μέτρο 226 - δράση 3).

Ως τελική ημερομηνία υποβολής προτάσεων και τεχνικών δελτίων ορίστηκε η 30ή Σεπτεμβρίου 2011.

express.gr