Συνεχίζεται με επιτυχία το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης που υλοποιεί ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας. Με το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων να παραμένει έντονο, η Δημοτική Αρχή Μινώα Πεδιάδας προχωρά στη δημιουργία 2 ακόμη νέων τμημάτων στο Καστέλλι με νέες θεματικές ενότητες, προκειμένου να καλυφθεί η ζήτηση.

Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται έως τις 20 Μαΐου 2014. Πρόκειται για τα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα:

1. Γερμανικά για τον τουρισμό (25 ώρες )

2. Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή – Πιστοποίηση - Διάθεση (25 ώρες)

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης εντελώς δωρεάν. Στο τέλος κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Για την ένταξη των ενδιαφερόμενων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης συνοδευόμενη από φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μπορούν να επικοινωνούν με τους υπεύθυνους του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, κ. Λύτινα Αντώνη και κα. Μαρίνα Κοζανίδη στο τηλέφωνο 2891340335.

Αιτήσεις υποβάλλονται και στα ΚΕΠ Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Θραψανού.