Επτά σημαντικά έργα σε πέντε λιμάνια του Νομού Χανίων συνολικού προϋπολογισμού 721.000,00 € δημοπρατήθηκαν από το Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων τους δύο τελευταίους μήνες.

Τα επτά αυτά έργα έχουν ενταχθεί από το Λιμενικό Ταμείο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2013 του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου με ποσό 658.000,00 €, ενώ 63.000,00 € είναι από ίδιους πόρους του Λ.Τ.Ν.Χ.

Τα έργα αφορούν επισκευές-συντηρήσεις και βελτιώσεις-ανακατασκευές στα λιμάνια της Σούδας, του Καβονησίου Κισάμου, της Χώρας Σφακίων, της Παλαιόχωρας και του Κολυμβαρίου.

Η υπογραφή των συμβάσεων των επτά έργων θα γίνει τέλη Μαΐου-αρχές Ιουνίου και η ολοκλήρωση τους αναμένεται μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2014.

Όσον αφορά το όγδοο ενταγμένο στο Π.Δ.Ε. 2013 έργο «Βελτίωση υποδομών Λιμενίσκου Μαραθίου Χανίων» προϋπολογισμού 120.000,00 €, εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (Κ.Α.Σ.) του Υπουργείου Πολιτισμού στις 1/4/2014 και αναμένεται να εκδοθεί η αντίστοιχη απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ώστε το Λιμενικό Ταμείο να προχωρήσει άμεσα στη δημοπράτηση του έργου.

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων κ. Κων/νος Μπροκαλάκης δήλωσε: «Η δημοπράτηση των 7 λιμενικών έργων συνολικού προϋπολογισμού 721.000,00 € είναι πολύ σημαντική καθώς θα αναβαθμίσει τις λιμενικές υποδομές στα μεγάλα λιμάνια του Νομού και θα βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό την εύρυθμη λειτουργία τους.

Η ένταξη 8 συνολικά έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2013 του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου με συνολικό ποσό 778.000,00 € είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία του Λιμενικού Ταμείου, καθώς το 20,6% του συνολικού Π.Δ.Ε. 2013 του Υπουργείου έχει δοθεί στο Νομό Χανίων, δίνοντας στο Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων την πρώτη θέση στη χρηματοδότηση ανάμεσα σε όλα τα Λιμενικά Ταμεία της Ελλάδος.

Για το λόγο αυτό θέλω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως το Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου για την άψογη συνεργασία και ειδικά τον πρώην και τον νυν Γενικό Γραμματέα Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής κ. Κων/νο Μουτζούρη και κ. Αθανάσιο Χριστόπουλο αντίστοιχα και τον Διευθυντή Λιμενικών Υποδομών του Υπουργείου κ. Νικόλαο Σπανό και φυσικά τη Λιμενική Επιτροπή και τα στελέχη του Λιμενικού Ταμείου για τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλαν προκειμένου να επιτευχθεί το σημαντικό αυτό αποτέλεσμα».

Παράλληλα εντός του Μαΐου ολοκληρώνονται τα δύο έργα συνολικού προϋπολογισμού 190.000,00 € που είχαν ενταχθεί στο Π.Δ.Ε. 2012 του Υ.Ν.Α. με ποσό 130.000,00 € (συν 60.000,00 € από ίδιους πόρους) και αφορούν τα λιμάνια της Παλαιόχωρας και της Μαύρης Λιμνώνας Χ. Σφακίων.Επίσης εντός του Ιουνίου θα ολοκληρωθεί το έργο της αποκατάστασης ζημιών στο Λιμενίσκο Μαραθίου προϋπολογισμού 28.746,00 €, ενώ τον Μάιο το Λ.Τ.Ν.Χ. θα δημοπρατήσει το έργο «Εργασίες συντήρησης στους χερσαίους χώρους του Λιμένα Σούδας» προϋπολογισμού 60.000,00 € και τον Ιούνιο το έργο «Εγκατάσταση & λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος ασφαλείας των υπόχρεων λιμενικών εγκαταστάσεων του λιμένα Σούδας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κώδικα ISPS» προϋπολογισμού 1.397.280,00 € το οποίο είναι ενταγμένο στο Ε.Σ.Π.Α. στο Π.Ε.Π. Κρήτης.

Αναλυτικά όλα τα έργα που ολοκληρώνονται, έχουν δημοπρατηθεί και θα δημοπρατηθούν άμεσα από το Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων έχουν συνολικό προϋπολογισμό 2.517.026,00 € και είναι τα εξής: