Σταθερός έμεινε ο αριθμός των γεωπόνων – τομεαρχών δακοκτονίας κατά το φετινό πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου, αλλά υπάρχει νέα μεγάλη μείωση του εποχικού εργατοτεχνικού προσωπικού στο σύνολο της χώρας, αλλά όχι στην Κρήτη.

Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο Γ.Γ. του Υπ.Αγροτικής Ανάπτυξης κ.Μόσχος Κορασίδης, για την δακοκτονία του 2014 σε ολόκληρη την χώρα θα προσληφθούν 150 γεωπόνοι – τομεάρχες και 563 άτομα ως εργατοτεχνικό προσωπικό. 

Οι αντίστοιχες προσλήψεις το 2013 ήταν 150 γεωπόνοι και 924 εργάτες, το 2012 ήταν 75 γεωπόνοι και 1425 εργάτες και το 2011 ήταν 151 γεωπόνοι και 2014 εργάτες.

Σε ότι αφορά στην Κρήτη,οι προσλήψεις θα είναι στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, καθώς φέτος θα προσληφθούν 38 γεωπόνοι και 85 εργάτες, ενώ το 2013 είχαν προληφθεί 39 γεωπόνοι και 73 εργάτες.

Το προσωπικό που θα απασχοληθεί στο φετινό πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου στην Κρήτη, κατανέμεται ως εξής:

Π.Ε. Ηρακλείου : 13 γεωπόνοι τομεάρχες, 3 εργάτες για 34 ημερομίσθια και 4 εργάτες για 60 ημερομίσθια. 
Π.Ε. Χανίων : 11 γεωπόνοι και 14 εργάτες για 60 ημερομίσθια
Π.Ε. Λασιθίου: 8 γεωπόνοι και 5 εργάτες για 60 ημερομίσθια
Π.Ε. Ρεθύμνου: 6 γεωπόνοι, 42 εργάτες για 34 ημερομίσθια και 17 εργάτες για 60 ημερομίσθια.

Όπως αναφέρει η απόφαση « το προσωπικό αυτό θα απασχοληθεί ως εξής :

Oι τομεάρχες δακοκτονίας μέχρι 5,5 μήνες, το δε εργατοτεχνικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων τα διακόσια πενήντα ένα (251) άτομα για 1,38 μήνες (έως 34 ημερομίσθια ανά άτομο για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών) και τα τριακόσια δώδεκα (312) για 2,43 μήνες (έως 60 ημερομίσθια ανά άτομο για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών) η δε απασχόληση τους θα γίνει εντός του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι 30-11-2014.»

Δείτε ολόκληρη την απόφαση εδώ

Ναπολέων Σαραντίδης