Με αφορμή της Αυτοδιοικητικές εκλογές παρουσιαστήκαν στο πολιτικό σκηνικό της Κρήτης πρόσωπα άξια που έκαναν με τις τοποθετήσεις και τις γραπτές τους παρεμβάσεις έντονη την παρουσία τους και σίγουρα είναι αναγκαίοι στην επόμενη δύσκολη μέρα των Δήμων.

Ένας από αυτούς είναι και ο Πέτρος Ινιωτάκης υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με την Δύναμη Πολιτών στο Δήμο Ηρακλείου.

Ο Πέτρος ως πρώην πρόεδρος της Δ.Ε του ΤΕΕ ΤΑΚ είναι γνωστός για τις πολύ ουσιαστικές παρεμβάσεις του για όλα τα μεγάλα αναπτυξιακά και τεχνικά ζητήματα που αφορούν την Περιφέρεια και το Ηράκλειο όπως οι επεκτάσεις των σχεδίων πόλεως, τα ζητήματα των αυθαιρέτων, τα ζητήματα της ανάδειξης και προστασίας του δημόσιου χώρου ,και η διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

Το σίγουρο είναι ότι ο Πέτρος μετά από την πολύ σημαντική σε ουσία και αποτελεσματικότιτα επταετία του στο ΤΕΕ ΤΑΚ θα προσφέρει πολλά και στο Ηράκλειο .

Είναι σίγουρο ότι η τοπική Αυτοδιοίκηση έχει ανάγκη Τεχνοκράτες που διαθέτουν και πολιτικό βάθος για αυτό λοιπόν και για να μην ξεχνιόμαστε μπορεί ο Πέτρος να είναι στην ιδρυτική Τριανδρία της Δύναμης Πολιτών αλλά σταυρώνεται για την εκλογή του.

Γιάν. Ξ.