Η διόρθωση στο ελληνικό χρηματιστήριο συνεχίστηκε καθ΄ όλη την προηγούμενη εβδομάδα. Ορισμένες μάλιστα συνεδριάσεις είχαν έντονο πτωτικό χαρακτήρα και μας θύμισαν την δύσκολη περίοδο 2010-2012 όταν κυριαρχούσε ο τρόμος στο ελληνικό χρηματιστηριακό ταμπλό.

Η κύρια αιτία της πτώσης εντοπίζεται στο πολιτικό ρίσκο της χώρας και στον κίνδυνο να οδηγηθούμε σε πρόωρες εκλογές με αβέβαιο αποτέλεσμα και πιθανότατα σε μία περίοδο ακυβερνησίας. Αρκετά ξένα funds, τα οποία τοποθετήθηκαν κοντά στα χαμηλά της αγοράς, προτιμούν να κατοχυρώσουν τα κέρδη τους στα τρέχοντα επίπεδα τιμών και να επανεκτιμήσουν την κατάσταση μετά τα αποτελέσματα των εκλογών.

Σημαντικό ρόλο στην νευρικότητα της αγοράς έφεραν και οι νέες αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών με τις συνεπαγόμενες αλλαγές στις σταθμίσεις των μετοχών που απαρτίζουν τους δείκτες, συμπιέζοντας την συμμετοχή των υπόλοιπων μετοχών και προκαλώντας αντίστοιχες ρευστοποιήσεις. Οι αναδιαρθρώσεις των δεικτών θα μας ταλαιπωρήσουν και τις ερχόμενες εβδομάδες, ανεξαρτήτως εκλογικού αποτελέσματος, με κρίσιμη ημερομηνία την 2-Ιουνίου. Υπενθυμίζουμε ότι αντίστοιχη αναστάτωση βίωσε η ελληνική αγορά και κατά το τέλος Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους. 

Με ανοικτό θέμα την εκτίμηση του πολιτικού κινδύνου, η πρόσφατη διόρθωση τιμών έχει επαναφέρει τις αποτιμήσεις αρκετών μετοχών σε ιδιαίτερα ελκυστικά επίπεδα, με βάση τα θεμελιώδη τους μεγέθη και τις προοπτικές κερδοφορίας των επομένων ετών. Αρκετές μετοχές πλέον της μεγάλης κεφαλαιοποίησης αποτιμώνται με μονοψήφιους πολλαπλασιαστές κερδών ενώ οι αρκετές από τις μετοχές του τραπεζικού κλάδου βρίσκονται κάτω από τις τιμές των πρόσφατων αυξήσεων κεφαλαίου.

Εφόσον λοιπόν οι πολιτικές εξελίξεις κυλήσουν ομαλά για τη χώρα μας, οι τρέχουσες αποτιμήσεις θα αποδειχθούν στο μέλλον ότι ήταν αγοραστικές ευκαιρίες. Αυτό που έχει να σκεφθεί ο υποψήφιος αγοραστής είναι κατά πόσον θα τολμήσει να κάνει αγορές κοντά στον πιθανό πυθμένα της αγοράς, να προσπαθήσει δηλαδή να πιάσει το μαχαίρι που πέφτει με ορμή, ή να περιμένει την ομαλοποίηση των συνθηκών της αγοράς και να τοποθετηθεί ξανά μαζί με τους ισχυρούς σε λίγο υψηλότερα επίπεδα τιμών. 

Όσοι αρέσκονται στην ανάληψη υψηλών κινδύνων μπορούν να δοκιμάσουν ένα συνδυασμό και των δύο μεθόδων, οι πλέον συντηρητικοί ας αρκεστούν στην δεύτερη μέθοδο.

Μηνάς Παπαδάκης 
Πιστοποιημένος Επενδυτικός Σύμβουλος
Συνδεδεμένος Αντιπρόσωπος της Eurobank Equities