Η πρώτη - μετεκλογική - συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης (με την παλαιή σύνθεσή του βεβαίως) θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 2 Ιουνίου 2014 και ώρα 14:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), είναι τα εξής:
Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.
Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη.
Γ. Απάντηση σε επερώτηση της παράταξης «ΜΙΑ ΚΡΗΤΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΝΘΡΩΠΟΣ» για την προώθηση της Οικονομίας υπαίθρου στην Κρήτη. 
- (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κα. Βρέντζου – Σκορδαλάκη Θεανώ). 

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1.1 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Α΄ τριμήνου 2014, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 48221/14-04-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού Π. Κ.
- (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου κα Μαρία Λιονή) 

1.2 Έγκριση διαδικασίας διενέργειας ανοιχτών δηµόσιων διαγωνισµών µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κρήτης για τα σχολικά έτη: 2014-2015, 2015-2016 και 2016-2017 ανά Περιφερειακή Ενότητα και έγκριση εγγραφής πιστώσεων ανά οικονομικό έτος (2014, 2015, 2016 και 2017), σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού Π.Κ.
- (εισηγήτρια η Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικού Π.Κ. κα Μαρία Ραπτάκη) 

2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ 
2.1 Ορισμός εκπροσώπων της Π.Ε. Χανίων για τη συγκρότηση επιτροπής ελέγχου επιθεωρήσεων σχολών ναυαγοσωστικής και διενέργειας εξετάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 23/2000 (ΦΕΚ 18/Α/7-2-2012) και το αριθμ. πρωτ. 52987/28-04-2014 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χανίων.
- (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων κ. Απόστολος Βουλγαράκης) 

2.2 Ορισμός εκπροσώπου του Περιφερειακού Συμβουλίου με τον αναπληρωτή του, για τη συμμετοχή τους στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ, για το έτος 2014, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 137/26-05-2014 έγγραφο της Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ.
- (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου κα Πελαγία Πετράκη)

3. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
3.1 Έγκριση 1ου αποσπασματικού Διορθωτικού Κτηματολογικού Διαγράμματος και Πίνακα της απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του έργου: «Διαπλάτυνση του Οδικού τμήματος Ηράκλειο – Ισόπεδος κόμβος Σταυρακίων, του Οδικού άξονα Ηράκλειο Άγιοι Δέκα», που κηρύχθηκε σύμφωνα με την απόφαση 762/11-4-2007 του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης (Φ.Ε.Κ. 189/2007/τ.Α.Α.Π.), σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 54644/30-04-2014 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.
- (εισηγητής ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Γεώργιος Παπαδάκης)