Ανοίγει ξανά η διαδικασία υποδοχής αιτήσεων για φωτοβολταϊκά σε στέγες στα διασυνδεδεμένα νησιά

Όπως αναφέρει η ΔΕΗ σε εγκύκλιό της, οι αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες της ΔΕΗ θα δέχονται εκ νέου αιτήσεις για φωτοβολταϊκά συστήματα του Ειδικού Προγράμματος στα Διασυνδεδεμένα Νησιά από την Δευτέρα 6 Ιουνίου.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου, οι αιτήσεις αυτές δεν θα εξετάζονται άμεσα, αλλά στο βαθμό που θα αποδεσμεύεται ισχύς από αιτήματα για τα οποία θα αίρεται η δέσμευση ισχύος στο συνολικό περιθώριο του νησιού, μετά την άπρακτη παρέλευση της διάρκειας ισχύος της αντίστοιχης προσφοράς σύνδεσης, οπότε και θα εξετάζονται αιτήματα του Ειδικού Προγράμματος συνολικής ισχύος αντίστοιχης προς την αποδεσμευθείσα ισχύ, με βάση την προτεραιότητα κατάθεσής τους.