Παρά την συνεχιζόμενη ύφεση και τη μείωση της κατανάλωσης και το 2013 ο Προμηθευτικός και Καταναλωτικός Συνεταιρισμός ΙΝΚΑ συνέχισε την ανοδική του πορεία.

Όπως τονίστηκε στη ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων του συνεταιρισμού, το 2013 τα καθαρά κέρδη του ΙΝΚΑ ανήλθαν σε πάνω από 3 εκατ. ευρώ.

Ο Συνεταιρισμός ΙΝΚΑ, στηρίζοντας έμπρακτα την τοπική οικονομία της Κρήτης, το 2013 διακίνησε από τα ράφια των super market του τοπικά προϊόντα συνολικής αξίας περίπου 40 εκατ. ευρώ.

Θα πρέπει να σημειωθεί τέλος ότι ο Συνεταιρισμός ΙΝΚΑ -παρά την ύφεση- είναι μια από τις ελάχιστες εταιρείες πανελλαδικά που δεν έχει προχωρήσει σε απολύσεις ή μειώσεις μισθών στο προσωπικό του.Νέα Τηλεόραση