Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 20η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας, στον κινηματογράφο Αστόρια στο Ηράκλειο όπου εγκρίθηκαν οι εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κατά τη Συνέλευση παρουσιάστηκαν τα οικονομικά στοιχεία για το έτος 2013 και εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του 2014.

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γιάννης Λεμπιδάκης αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, επεσήμανε ωστόσο ότι έχουν ήδη διαφανεί τα πρώτα σημάδια υποχώρησης της ύφεσης και σταθεροποίησης της οικονομίας, εξέφρασε δε την ελπίδα ότι την τρέχουσα χρονιά θα υπάρξει μια μικρή ανάπτυξη. 

Ειδικότερα για την οικονομία της Κρήτης, τόνισε ότι αυτή βρίσκεται σε καλύτερο σημείο απ΄ότι της υπόλοιπης Ελλάδας, κυρίως λόγω της καλής πορείας του τουρισμού και του πρωτογενούς τομέα. 

Αναφερόμενος στην πορεία της Παγκρήτιας τόνισε ότι η Τράπεζα άντεξε στην πρωτοφανή και μακρόχρονη κρίση καταφέρνοντας να διατηρηθεί υγιής, ενώ συνέχισε να χρηματοδοτεί βιώσιμες κρητικές επιχειρήσεις και νοικοκυριά, παρέχοντας ταυτόχρονα πολύτιμες συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες. 

Η Τράπεζα για τη χρήση 2013 σημείωσε κέρδη προ προβλέψεων, αποσβέσεων και φόρων ύψους 42 εκ. ευρώ, αυξημένα κατά 8,5% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. 

Το τελικό αποτέλεσμα για τη χρήση μετά την αφαίρεση των αυξημένων προβλέψεων για πιστωτικό κίνδυνο ύψους 57 εκ. ευρώ, των αποσβέσεων παγίων και την απομείωση των μετοχών, διαμορφώθηκε σε ζημίες 24,25 εκ. ευρώ. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι δείκτες των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων και της Κεφαλαιακής Επάρκειας, οι αντιπροσωπευτικοί δείκτες της υγιούς θέσης και βιωσιμότητας ενός πιστωτικού ιδρύματος, διατηρήθηκαν και διατηρούνται μέχρι σήμερα εντός των τιθέμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος ορίων και είναι σύμφωνοι με τον υπολογισμό που ορίζει ο νέος Κανονισμός 575 της Ευρωπαϊκή Ένωσης.

Με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα, αλλά και την αναγκαιότητα διατήρησης του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας άνω του τιθέμενου από τις εποπτικές αρχές ορίου, η Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος τη χρονιά αυτή. 

Στην ομιλία του ο κ. Λεμπιδάκης ανέφερε ότι ανατέθηκε στην διεθνώς αναγνωρισμένη ελεγκτική εταιρεία Clayton Euro Risk, η αξιολόγηση του δανειακού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας και η σύνταξη μελέτης βιωσιμότητας, δήλωσε δε με ικανοποίηση ότι ήδη τα πρώτα αποτελέσματα αυτής αξιολόγησης είναι πολύ ευχάριστα για το παρόν και το μέλλον της Τράπεζας. 

Ο κος Λεμπιδάκης επεσήμανε ότι στο νέο τραπεζικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί μετά την ανακεφαλαιοποίηση των συστημικών τραπεζών, η Παγκρήτια θα διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στην οικονομία του τόπου και θα λειτουργήσει ανταγωνιστικά δημιουργώντας και πάλι ικανοποιητικά κέρδη.

Η Γενική Συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω προοπτικές, αλλά και τη συσσωρευμένη εμπειρία και γνώση των είκοσι χρόνων λειτουργίας της Τράπεζας, ενέκρινε την έναρξη αύξησης Κεφαλαίου τον προσεχή Σεπτέμβριο με ελκυστικούς όρους για τους συνεταίρους. 

Η κάλυψη του Κεφαλαίου θα επιτρέψει την περαιτέρω θωράκιση της Τράπεζας, την αύξηση των χρηματοδοτήσεων σε βιώσιμες επιχειρήσεις, την ευκολότερη άντληση κεφαλαίων χαμηλού κόστους από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την επίτευξη της κερδοφορίας και την απόδοση και πάλι ικανοποιητικού μερίσματος και υπεραξίας στους συνεταίρους.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του προς τη Γενική Συνέλευση, ο πρόεδρος της απερχόμενης Διοίκησης κάλεσε όλους τους συνεταίρους να συμμετέχουν μαζικά στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου το επόμενο Σάββατο 5 Ιουλίου, τονίζοντας τη σημασία της εκλογής μια ισχυρής και αντιπροσωπευτικής νέας Διοίκησης, που θα συνεχίσει επάξια το έργο που παρέλαβε και θα ισχυροποιήσει περαιτέρω τη θέση της Παγκρήτιας Τράπεζας.