Έπειτα από τις νομικές ενέργειες στις οποίες προχώρησε η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.) εναντίον της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου και τις γενικότερες, έντονες αντιδράσεις της δημοτικής αρχής Μαλεβιζίου σχετικά με τη διαχείριση των γεωτρήσεων του Κρουσώνα, το πρόβλημα λύθηκε σε συνάντηση των δυο πλευρών.

Ειδικότερα, σε συνάντηση των διοικήσεων των δυο δημοτικών επιχειρήσεων, η Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου ανέλαβε πλήρως τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δέχτηκε να συμπληρώσει την ποσότητα νερού που υπολειπόταν από τις δυο γεωτρήσεις που υδροδοτούν τον Κρουσώνα (όπως ακριβώς προβλέπεται και στη σχετική σύμβαση), με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πλέον πρόβλημα υδροδότησης για τον οικισμό. Αυτό ικανοποίησε πλήρως την Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου, η οποία και δικαιώνεται απόλυτα για τη στάση που κράτησε, προασπιζόμενη τα συμφέροντα των κατοίκων του Μαλεβιζίου.

Παράλληλα, οι δυο διοικήσεις αποφάσισαν να ξεκινήσουν άμεσα ένα νέο κύκλο επαφών με στόχο την επικαιροποίηση των πολύπλευρων συνεργασιών τους για την αποφυγή ανάλογων, δυσάρεστων καταστάσεων στο μέλλον, αλλά και την εξασφάλιση των ιδανικότερων συνθηκών παροχής υπηρεσιών προς τους δημότες του Μαλεβιζίου και του Ηρακλείου, στα πλαίσια μιας ισότιμης και δίκαιης συνεργασίας.