Σε δημόσια διαβούλευση έχουν τεθεί από το ΥΠΕΚΑ οι Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Πλαισίου (ΠΕΠ) 2014-2020 και του Στρατηγικού Πλαισίου Επενδύσεων & Μεταφορών 2014 - 2020.

Οι μελέτες έχουν αναρτηθεί ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της Περιφέρειας Κρήτης www.crete.gov.gr (θεματική ενότητα διαβουλεύσεις). Οι ενδιαφερόμενοι φορείς και πολίτες μπορούν να καταθέτουν παρατηρήσεις ή απόψεις προς την αδειοδοτούσα αρχή του ΥΠΕΚΑ μέχρι 31 Αυγούστου (μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης [email protected]).

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος & Χωροταξίας της Περιφέρειας θα συνεδριάσει την Τετάρτη 6 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι στη Περιφέρεια Κρήτης για να γνωμοδοτήσει και να διατυπώσει παρατηρήσεις επί των ΣΜΠΕ.