Οι ιδιοκτήτες μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, οι οποίοι ώς τώρα δεν επιβαρύνονταν με το χαράτσι μέσω ΔΕΗ, όσοι κατέχουν ψιλή κυριότητα, οι ιδιοκήτες οικοπέδων και οι ιδιοκήτες αγροτοτεμαχίων είναι τα μεγάλα θύματα του νέου φόρου για την ακίνητα περιουσία, του ΕΝΦΙΑ.

Όπως αναφέρει Το Βήμα της Κυριακής, από την άλλη λιγότερο φόρο σε σχέση με το χαράτσι καλούνται να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων, αφού ο ΕΝΦΙΑ είναι κατά τι μικρότερος.

Συνολικά το φορολογικό βάρος που καλούνται να σηκώσουν στις πλάτες τους οι 6.300.000 ιδιοκτήτες φτάνει τα 3,2 δισ. ευρώ, όπως προκύπτει από την εκκαθάριση του φόρου.

Όπως έχει ανακοινωθεί από το υπουργείο Οικονομικών, οι οφειλές θα πληρωθούν σε 5 ή 6 μηνιαίες δόσεις, ενώ ο φόρος είναι ισόβιος, αφού θα επιβάλλεται κάθε χρόνο.

in.gr